Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2008

Ny metod ger insyn i trafikolyckan

Sveriges ledande aktörer inom fordons- och trafiksäkerhet satsar tillsammans med USA på att vidareutveckla metoden Naturalistic Field Operational Test. Metoden ger ökad insyn i vad som föregår olyckor och hur nya system kan hjälpa. Kompetenscentrumet SAFER vid Chalmers är den samlande kraften och VINNOVA huvudfinansiär.

För att komma vidare i arbetet med Nollvisionen behöver den framgångsrika forskningen inom passiv säkerhet, alltså skadereducerande system, kompletteras med nya grepp. Nu satsas stora resurser på aktiv säkerhet, det vill säga system som agerar innan olyckan är framme.

Metoden Naturalistic Field Operational Test (FOT) innebär en kontinuerlig insamling av data från a) bilens system och sensorer, b) extra sensorer och kommunikation c) kameror som filmar föraren och omgivningen. Syftet är att mer noggrant kunna utvärdera vad som leder till olyckor och hur nya, aktiva system, som exempelvis kollisionsvarningssystem, kan hjälpa föraren i kritiska situationer.

– Det unika är att införskaffa kunskap om hur förare kör bil till vardags, hur man reagerar vid incidenter och olyckor och hur olika stödsystem för säkrare körning påverkar föraren och omgivningen, säger Trent Victor, projektledare på SAFER.

– Genom bättre kunskap om förarens beteende, kommer framtidens fordonssystem och trafikmiljöer att bli bättre anpassade till människan, och därigenom ökar trafiksäkerheten.

I projektet “Sweden Michigan Naturalistic Field Operational Test (SeMiFOT)” satsas resurser motsvarande 18 miljoner kronor. Projektet pågår under 15 månader med start i januari 2008 och är en viktig utveckling inom trafiksäkerhetsforskning. 18 fordon ingår: 11 personbilar, sex lastbilar och en buss.

SAFER är ett kompetenscentrum inom fordons- och trafiksäkerhet som samlar Sveriges ledande organisationer inom området. SAFER är den samlande kraften som startat ett samarbete med University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI). UMTRI är pionjärer inom FOT och är idag världsledande inom området.

Huvudfinansiär för projektet SeMiFOT är VINNOVA, som tecknat ett avtal med Michigan Department Of Transportation (MDOT) för att främja utveckling på gemensamma forskningsområden.

För mer information, kontakta:
Trent Victor, projektledare Road User Behaviour, SAFER
Tel: 031-322 66 51

E-post: trent.victor@chalmers.se

Fakta:
SeMiFOT- Sweden Michigan Naturalistic Field Operational Test, är en gemensam satsning mellan 15 parter i Sverige och USA: AB Volvo, Autoliv, Chalmers tekniska högskola, Länsförsäkringar, Michigan Department Of Transportation (MDOT), Saab Automobile, Scania, SP, Test Site Sweden/Lindholmen Science Park, University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI), VINNOVA, Volvia, Volvo Personvagnar, VTI, Vägverket.

SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers är en samlokaliserad forskningsmiljö bildad av tjugo parter och placerad i Lindholmen Science Park i Göteborg. Parterna ska genom gemensamma forskningsprojekt inom trafiksäkerhet stärka Sveriges globala konkurrenskraft.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera