Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 januari 2008

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning ökar chanserna att få jobb

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning ger deltagarna arbete, högre inkomster och minskat socialbidragstagande, visar en ny utvärdering från IFAU.

Deltagare i en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning var arbetslösa drygt 20 % kortare tid än jämförbara arbetslösa arbetssökande. Det är en stor effekt och gäller i stort sett alla grupper och kursinriktningar under åren 2002-04.

Ett respektive två år efter att deltagarna börjat programmet ger utbildningen högre sysselsättning, högre inkomster och minskat socialbidragstagande. Att effekten kommer först efter ett år beror troligen på att deltagarna när de deltar i programmet söker färre arbeten än jämförbara arbetslösa arbetssökande, den så kallade inlåsningseffekten. Färre sökta arbeten gör att deltagarna har lägre chans att få ett arbete under programtiden.

Ett drygt år (ca 400 dagar) efter att deltagarna började sin utbildning uppväger nyttan av att gå en utbildning inlås-ningen i programmet.

Personer längre ifrån arbetsmarknaden har mest nytta
Personer med högst grundskoleutbildning och personer födda utanför Norden har större nytta av en arbetsmarknadsutbildning än andra.

Rapporten visar också att ungdomar under 25 år samt universitets- och högskoleutbildade har mindre nytta av en arbetsmarknadsutbildning.

Kontrast till tidigare studier
Resultaten står i skarp kontrast till tidigare studier. Det kan bero på att arbetsmarknadsutbildning är mer effektiv idag än under 1990-talet. Men det kan också bero på att vi, till skillnad från många tidigare studier, endast utvärderar yrkesinriktad och inte förberedande arbetsmarknadsutbildning.

I rapporten görs en statistisk analys av 20 100 individer som börjat en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning under 2002-04. Dessa jämförs med en lika stor matchad kontrollgrupp av arbetslösa arbetssökande.

Till grund för utvärderingen ligger ett rikt datamaterial om samtliga inskrivna vid arbetsförmedlingen samt information om inkomster, sysselsättning, socialbidrag och lön.

IFAU-rapport 2008:1 “Effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare under perioden 2002-04” är skriven av Xavier de Luna, Anders Forslund och Linus Liljeberg.

Kontaktinformation
Vill du veta mer? Kontakta Anders Forslund på tel: 018-471 70 76, e-post: anders.forslund@ifau.uu.se eller Linus Liljeberg på tel 018-471 70 97, mobil 070-237 67 00, e-post: linus.liljeberg@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera