Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 januari 2008

Syrgas hemma ökar hos kvinnor med KOL

Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är behovet av syrgasbehandling i hemmet större hos kvinnor än hos män, konstaterar Torbjörn Gustafson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 11 januari.

Kronisk andningssvikt är en allvarlig komplikation till flera sjukdomar, bland vilka KOL är den vanligaste. Kvinnor löper nästan dubbelt så hög risk som män att behöva syrgasbehandling i hemmet på grund av kronisk andningsvikt orsakad av KOL (som i sin tur oftast orsakas av rökning). Denna skillnad förväntas öka ytterligare i Sverige under de närmaste åren. Däremot utvecklar fler män än kvinnor kronisk andningssvikt till följd av lungfibros (svår ärrbildning i lungorna). Denna riskökning gäller framför allt för män som har andats in damm av björk och ädelträ under sitt yrkesliv.

Syrgasbehandling i hemmet förlänger överlevnaden vid andningssvikt orsakad av KOL. Vid lungfibros är nyttan av syrgas mer oklar och om kronisk andningssvikt orsakas av kyfoskolios (ett slags deformering av bröstkorgen), blir den genomsnittliga överlevnadstiden tre gånger så hög vid behandling med hemrespirator jämfört med syrgas i hemmet.
Avhandlingen bygger på material från 19 års nationell kvalitetsregistrering av behandling mot kronisk andningssvikt. Under observationstiden noterades förbättring i åtta av tio kvalitetsindikatorer i Sverige vid behandling med syrgas i hemmet. I avhandlingen föreslås riktlinjer för fortsatt kvalitetsförbättring på detta område.

Torbjörn Gustafson är överläkare vid Medicin-geriatrikkliniken, Skellefteå lasarett, och doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Han kan nås på tel. 0910-77 10 00, 77 11 28,
mobil 070-696 86 31, e-post torbjorn.gustafson@lung.umu.se

Fredagen den 11 januari 2008 försvarar Torbjörn Gustafson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet sin avhandling med titeln Causes and treatment of chronic respiratory failure – experience of a national register. Svensk titel: Orsaker till och behandling av kronisk andningssvikt – erfarenheter från ett nationellt register.
Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal B, 9 tr., Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Leif Bjermer, Lunds universitet.

Kontaktinformation
Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera