Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2007

Ökat samarbete ska göra samhällets krishantering bättre

Samhället ska bli bättre på att förbereda sig och hantera kriser. Det är målet i tvärtvetenskapligt forskningsprojekt vid Lunds universitet som finansieras av Krisberedskapsmyndigheten med 50 miljoner i sex år. Under 2007 slutredovisades första delen av projektet som nu går in i sin andra fas. En viktig slutsats är att ansvariga behöver bli bättre på att samarbeta över sektors- och myndighetsgränser.

– Paradoxen är, något tillspetsats, att om var och en gör sitt eget arbete riktigt väl så blir helheten riktigt usel. Om t ex elnätet släcks kan det leda till att operationer inte fungerar, att hissen stannar och att åldringsvårdens dörrar inte går att öppna. Det får också konsekvenser på andra områden, t ex att vattenförsörjningen inte fungerar eller telefonnätet överbelastas. Att kunna planera för sådana här kaskadeffekter är svårt men viktigt, förklarar Bengt Sundelius, forskningschef på Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Kurt Petersen är professor i riskhantering på Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet och projektledare för det KBM-finansierade forskningsprojektet FRIVA “Framwork programme for Risk and Vulnerability Analysis”.

– Översvämningar, elavbrott, fågelinfluensa, terrorhot – vad krisen handlar om spelar mindre roll. Våra studier visar att det nästan alltid är samma funktioner som drabbas. Behovet av ökat samarbete är generiskt. Behovet förstärks av att samhället blivit allt mer sårbart eftersom vi blir allt mer beroende av komplexa system, vatten, el, IT, transport etc, som ofta saknar reserver när de går sönder, berättar han.

Projektet involverar sex olika discipliner vid Lunds universitet med en spännvidd från elektrovetenskap till sociologi.

– Det gäller ju att förstå vad som händer mellan olika tekniska system men även hur organisationer och individer beter sig vid sådana här situationer, poängterar Kurt Petersen som tillägger att träffar och övningar med kommuner och andra myndigheter är ett viktigt inslag i arbetet.

Upprinnelsen till KBM:s satsning är bl a en undersökning där myndigheter själva efterlyste hjälp med att utveckla krishanteringen, som många ansåg vara ett svårt område.

Kontaktinformation
Läs mer här: www.friva.lucram.lu.se/ eller kontakta Kurt Petersen, professor Brandteknik och Riskhantering, 046-222 42 59, mobil: 0045-614 619 70, Kurt.Petersen@brand.lth.se eller Bengt Sundelius, forskningschef Krisberedskapsmyndigheten, 08- 593 710 00, Bengt.sundelius@krisberedskapsmyndigheten.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera