Artikel från Göteborgs universitet
21 december 2007

Sol kan öka giftigheten hos miljögifter i havet

Utsläpp av olika slags miljögifter hotar våra hav. Särskilt utsatta är de grunda, solbelysta havsområden som finns längs med våra kuster, och som fungerar som fiskars barnkammare. Ny forskning från Göteborgs universitet visar nämligen att näringsämnen från land och solens ultravioletta strålar ändrar giftigheten hos miljögifterna i havet.

Grunda, solbelysta havsområden fungerar, förutom som barnkammare, även som filter för näringsämnen som kommer från land ut i havet. Dessa näringsämnen påverkar de miljögifter som läcker ut via land, eller sprids från fartygsutsläpp i havet. I sin avhandling presenterar Dorthe Groth Petersen resultat som visar att giftigheten hos de undersökta miljögifterna klart påverkades av näring.

Grunda havsområden utsätts även för ultraviolett ljus från solen, något som påverkar havsbottnar på olika sätt. Men de ultravioletta strålarna ger effekter även på vissa miljögifter, visar avhandlingen. Dorthe Groth Petersen har studerat hur arktiska grunda havsbottnar påverkas av aromatiska kolväten från olja, i kombination med ultraviolett ljus. Hon visar att miljögifterna blev giftigare när UV-ljus tillfördes, och att såväl alger som bakterier och djur påverkades.

Effekten av miljögifter som tillsattes vid ett enda tillfälle kvarstod i upp till två månader, vilket berodde på en så kallad födokedjeeffekt. Det innebär att de direkta effekter som giftet hade på vissa organismer i sin tur ledde till indirekta effekter hos andra grupper.

Tidigare studier har framför allt fokuserat på effekter av näringsutsläpp, miljögifter eller UV-ljus, men sällan på kombinationseffekterna av dessa. Avhandlingen visar dock att det är viktigt att undersöka effekten av många faktorer i kombination, för att till fullo kunna förstå de konsekvenser som miljögifter har i våra hav.

Kontaktinformation
För mer information
Dorthe Groth Petersen (befinner sig just nu på Aarhus Universitet)
Institutionen för marin ekologi
Göteborgs universitet
Tel: +45-2211 3627
E-post: dgp@dmu.dk

Handledare: Ingela Dahllöf, tel: +45 4630 1317 ind@dmu.dk, Kristina Sundbäck, tel: 031-786 2703 kristina.sundback@marecol.gu.se

Avhandlingen har titeln: “Effects on Contaminant – Environment Interactions on Shallow-water Sediment Communities”

Disputationen har ägt rum.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera