Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2007

Nätverk – framgångsfaktor för turistföretag

Hur företag inom turism- och besöksnäringen agerar för att skapa fungerande nätverk, vilket leder till en positiv utveckling av såväl de enskilda turistföretagen som av hela branschen, studeras i en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet.

Forskaren Ossi Pesämaa har tittat på nätverk av turistföretag i Minnesota och i Norrbotten samt nätverk av byggföretag i Sverige. I sin doktorsavhandling presenterar han en samverkansmodell för så kallade interorganisatoriska nätverk, det vill säga nätverk som bygger på ömsesidiga relationer mellan medverkande företag.

Ossi Pesämaa har intervjuat mer än 200 företagsledare och ytterligare ett 50-tal personer med anknytning till regional företagsutveckling i Minnesota och Norrbotten. Utifrån intervjusvaren drar han bland annat slutsatser om vad som gör att företag som samarbetar i nätverk lyckas med att utveckla sin verksamhet och öka lönsamheten.

I Minnesota betalar företagen i nätverken en medlemsavgift. Nätverken där har visat sig vara en viktig faktor för den kraftigt stigande tillväxten i regionens turistföretag.

– Tvånget att betala en avgift för medlemskapet i nätverket tillsammans med en stark styrelse som sköter nätverket, är två viktiga framgångsfaktorer. Nätverk som styrs från en punkt är produktivt inom turism eftersom det skapar en bättre kommunikation mot de som besöker nätverket, säger Ossi Pesämaa.

– Mina studier visar att den avgift på tre procent som företagen i Minnesota betalar bidrar till att stärka känslan av att man ingått ett “förbund” som förpliktigar till handling. I ett sådant nätverk lovar de medverkande företagen att utbyta och binda resurser samt att bidra operativt till varandras utveckling.

Förutom medlemsavgiften är orsakerna till varför man väljer att förbinda sig med en viss partner av stor betydelse för hur framgångsrikt samverkan i nätverken utvecklas.

– Tidigare studier visar att 70 procent av all typ av samverkan i nätverk fallerar. Många av företag som medverkar i nätverk är små, vilket ytterligare ökar sannolikheten att misslyckas, eftersom kvoten för misslyckande bland små företag är mycket hög. Totalt sätt bidrar kvoten för misslyckande i nätverk och kvoten för misslyckande i små företag till en “multiplikatoreffekt” för misslyckande. Därför behövs en större kunskap inom området som kan bidra till starkare nätverk och en utveckling av företagen. I det sammanhanget är insikten hos den enskilde företagaren, om varför man vill medverka i nätverk, viktig. Det handlar bland annat om att klargöra sina egna och motpartens mål och förväntningar på samarbetet, att man har förtroende för varandra och att det måste finnas en tydligt uttalad vilja av att ge och ta.

Svensk turism- och besöksnäring ser i dag inte samverkan i nätverk som viktigt för branschens utveckling och överlevnad. Enligt Ossi Pesämaa måste man bestämma sig för vad man vill, och han jämför med den positiva utvecklingen av den finska turistnäringen, bland annat i Levi, där företagsnätverket utformats som ett bolag.

Till grund för de slutsatser Ossi Pesämaa drar om vilka faktorer som bidrar till nätverkens framgång ligger bland annat studier av olika scenarior för samverkan där han bland annat använt sig av spelteoretiska principer, studier av miljöer som kännetecknas av problem med att etablera en varaktig samverkan samt vilka behov som uttryckts av företagen vid etableringen av samarbetet och hur dessa styrt valet av samverkanspartner.

Upplysningar: Ossi Pesämaa, tel. 070-370 68 68, ossi.pesmaa@telia.com eller informatör Åsa Svedjeholm, tel. 070-339 16 28, asse@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera