Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2007

Återanvänd kunskap skapar nya lösningar

När företag konstruerar produkter, det vill säga utvecklar produkter med hjälp av datorprogram, finns risk att det uppstår onödiga kostnader på grund av att produkten inte fullt ut är anpassad till verkstadens maskiner. Det finns metoder för att så att säga konstruera för tillverkbarhet, men företagen arbetar ofta under tidspress. Dessutom finns ett ökat behov av att även konstruktörerna tar hänsyn till produktens helhet – till exempel att produkten fyller sin funktion, går att underhålla och återanvända.

Det sistnämnda är speciellt viktigt när företag börjar erbjuda sina produkter som tjänster, alltså när den fysiska produkten som tidigare såldes till kunden i stället utgör en tjänst som företaget utvecklar och ansvarar för.

Ett annat sätt att närma sig utmaningen med konstruktörers helhetssyn på produkten när man utvärderar den så kallade tillverkbarheten, är genom kunskapsdrivet ingenjörsarbete. Det är en metodik för att återanvända tidigare resultat och att göra företagskunskap tillgänglig i konstruktörsteamens datormiljö.

Men är då inte allt konstruktörsarbete kunskapsdrivet?

– Här handlar det om att göra kunskap och information tillgänglig och om att stimulera återanvändning av tidigare lösningar genom att i datorerna automatisera vissa delar av konstruktionsarbetet och spara kunskap, säger Marcus Sandberg som den 19 december disputerade med sin avhandling Design for manufacturing – methods and applications using knowledge engineering.

– Kunskapsdrivet ingenjörsarbete är inspirerat av hur människor jobbar när de ställs inför ett problem. Ofta relaterar man då till hur liknande problem har lösts tidigare och man kan använda erfarenheterna från dessa lösningar och applicera dem på de nya problemen.


Upplysningar: Marcua Sandberg, tel. 0920-49 30 72, 070-675 18 26, marcus.sandberg@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera