Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2007

Ny bild av muslimska flickor i Sverige

Forskare från Högskolan Väst avlivar i en ny rapport myten om unga muslimska flickor i Sverige som hjälplösa offer. När flickorna själva fått komma till tals, visar det sig tvärtom att de är starka och målmedvetna människor, som vet hur de ska förhålla sig till frågor som rör religion och jämställdhet och som är aktiva i sina ställningstaganden.

Signild Risenfors och Eva-Lena Haag har i sin rapport “Jämställdhet, islam och framtidsdrömmar. En intervjustudie om muslimska gymnasieflickor” intervjuat 14 muslimska gymnasieflickor från olika ursprungsländer med utgångspunkt i frågor som rör religion och genus. Bilden de fick fram av hur flickorna upplever sina liv visade sig vara mer nyanserad och hoppfull än den som syns i samhällsdebatten, där flickorna ofta framställs som människor med begränsade valmöjligheter och litet handlingsutrymme.

Islam, kön och jämställdhet visade sig, oavsett hur religiösa flickorna var, vara viktiga begrepp som flickorna förhöll sig till när de formade sin verklighet. När de gjorde sina ställningstaganden argumenterade de utifrån religionen och handlade enligt traditionen, men de lade in egna, moderniserade tolkningar. Det förekom dock även en del kritik mot att islam och muslimsk kultur kunde uppfattas frihetsberövande.

Medvetenheten om jämställdhet tror Signild Risenfors och Eva-Lena Haag att flickorna både kan ha fått med sig från den svenska skolan, men också från andra muslimska kvinnor i Sverige. Umgänge med infödda svenskar var det däremot sämre med.

Rapporten använder författarna nu på Högskolan Västs lärarutbildningsprogram. Även andra lärosäten har visat intresse för materialet.
– Det är viktigt att både lärarstudenter och de som arbetar i förskola/skola har kunskap om dessa frågor. Trots att man som lärare möter en sådan variation av människor finns fortfarande ett motstånd hos en del att ändra sitt synsätt, säger de.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Eva-Lena Haag,mobiltel: 0708/33 55 59, eva-lena.haag@hv.se eller Signild Risenfors, mobiltel: 0706 -39 67 41, signild.risenfors@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera