Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2007

Hur når man ut med sitt budskap?

Ungdomsorganisationer saknar ofta strategier för hur de ska nå ut med sitt budskapBrist på pengar gör kommunikation och lobbyarbete viktigt för ideella ungdomsorganisationer. Men många ungdomsrörelser saknar tydliga strategier för hur de ska nå ut med sitt budskap. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

I sin avhandling har Karen Nowé Hedvall studerat hur en svensk ungdomsförening i fredsrörelsen arbetar med information och kommunikation. Hon har bland annat granskat hur värderingarna i föreningen påverkar strategier för att nå ut med föreningens budskap.

– För små ideella organisationer som ofta saknar kapital och infrastruktur är kommunikationen med omvärlden, till exempel med politiker och via media, helt avgörande, säger Karen Nowé Hedvall.

Trots det saknar många ideella ungdomsorganisationer strategier för hur de ska kommunicera med omvärlden.
– De flesta har försökt lösa problemet genom att utgå från ny informations- och kommunikationsteknik som till exempel internet. Men utan en bredare förståelse för hur traditioner och värderingar i organisationen påverkar informationsarbetet kan det lätt slå fel.

Genom observationer och intervjuer har Nowé Hedvall följt styrelsen i en svensk ungdomsförening. Fallstudien har sedan kompletterats med enkäter till styrelsemedlemmarna i nio svenska ungdomsorganisationer som arbetar med fred, demokrati och hållbar utveckling.

Platt arbetsfördelning, små resurser och långa avstånd mellan aktiva medlemmar påverkade i stor utsträckning hur styrelsen arbetade med information och kommunikation.
– Även en stark intern tilltro till demokratiska värderingar och målet att alla medlemmar ska vara med och påverka organisationen styrde vilka informationsstrategier som var möjliga att genomföra.

En av slutsatserna i rapporten är att arbetet med att diskutera kommunikationsproblemen i organisationen trots allt är en viktig del av de unga styrelsemedlemmarnas lärandeprocess.
– Det skulle gå förlorat om informationshanteringen lades ut på vuxna professionellt skolade specialister, säger Karen Nowé Hedvall.

Avhandlingens titel: “Tensions and Contradictions in Information Management: An Activity-theoretical Approach to Information Activities in a Swedish Youth/Peace Organisations”

Tid och plats för disputation: onsdagen den 19 december 2007, kl. 13:15, Sal 514, Annedalseminariet, Seminariegatan 1A, Göteborg
Avhandlingen kan beställas hos boel.bissmarck@hb.se. En elektronisk version finns utlagd på http://hdl.handle.net/2320/1813

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Karen Nowé Hedvall, tel 031- 14 31 64 (bost), 033- 435 44 81 (arb), e-post: karen.nowe@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera