Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2007

Företag och medier har nära samarbete

Svenska företag och medier har ett välorganiserat samarbete, med nära och personliga relationer som båda parterna tjänar på. Medierna får tillgång till intressant företagsinformation medan företagen aktivt kan påverka formen och innehållet i journalisternas texter, visar företagsekonomen Josef Pallas. Han försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 20 december.

Mediernas bevakning av ekonomi och affärsliv i allmänhet och storföretag i synnerhet har kritiserats för att vara onyanserad och okritisk, men hittills har debatten främst fokuserat på mediernas roll. Josef Pallas har istället vänt på frågan och studerat ett tiotal svenska börsföretag för att se vilken inverkan de har på mediernas nyhetsproduktion. Avhandlingen bygger på innehållsanalyser av över tusen pressmeddelanden från företagen, ett femtiotal intervjuer med informations- och presschefer samt två stycken tre månader långa observationer av företagens mediearbete.

Studien visar att de undersökta företagen och medierna har lärt sig varandras arbetssätt, rutiner, värderingar och preferenser när det gäller vad som skall publiceras, i vilken form och när. De har skapat en egen lokal praktik som reglerar hur de ska arbeta tillsammans och hur den slutliga rapporteringen kommer att se ut. Detta gör det möjligt för företagen att förse medierna med “färdiga” texter, framför allt när det handlar om marknadsförings- och produktorienterat material.

För mediernas del innebär den gemensamma praktiken att man kan anpassa bevakningen av viktiga och känsliga ämnen, som finansiell information eller företagens inblandning i diverse skandaler. Här spelar nära och personliga relationer mellan företagens kommunikations- eller presschefer och de mest betydelsefulla journalisterna en viktig roll för hur nyhetsmaterialet tolkas och utformas.

– Företagen har lärt sig hur man ska skriva pressreleaser så att de bäst passar mediernas produktionsprocesser. Det finns strukturer och rutiner som ser till att texter kontinuerligt strömmar in till tidningarnas nyhetsredaktioner. Samtidigt är man på företagen mån om att utveckla långsiktiga relationer med de viktigaste medierna, bland annat genom att anställa förre detta journalister eller genom att erbjuda vissa medier exklusiv tillgång till företagets VD eller viktig information, säger Josef Pallas.

Avhandlingen visar att företagens medieaktiviteter inte bara fokuserar på att hantera olika intressen, dvs. företagens och mediernas olika uppfattningar om enskilda händelser eller ämnen. Mediearbetet karaktäriseras också av ett nära och välorganiserat samarbete, och fokuserar snarare på en kontinuerlig nyhetsproduktion än på innehållet i specifika nyheter.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Josef Pallas, 073-322 48 77, e-post: josef.pallas@fek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera