Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2007

Mungympa kan lära patienterna att svälja igen

Patienter som till följd av olika sjukdomar har svårt att svälja kan botas med hjälp av en sorts enkel mungympa. Övningarna triggar igång hjärnan och får ansiktsmusklerna att börja fungera igen, visar Mary Hägg vid Uppsala universitet i en ny avhandling. Dessutom presenterar hon ett nytt instrument som kan mäta effekten av behandlingen. Mary Hägg disputerade den 14 december.

Sväljfunktionen är mycket komplex och bygger på att 148 muskler och nervsignaler arbetar i takt med varandra, snabbt och precist. Problem med att svälja är vanliga bland annat hos strokepatienter – av de 30 000 svenskar som årligen insjuknar i stroke får cirka hälften sväljbesvär i det första skedet, och en tiondel får långvariga problem. Mary Hägg visar att det finns ett starkt samband mellan sväljsvårigheterna och nedsatta funktioner i ansiktets och munnens muskler, som många strokepatienter också har problem med.

Munnen representeras av ett stort område i hjärnan, och Mary Hägg beskriver i avhandlingen hur man kan behandla sväljsvårigheterna genom att på ett effektivt sätt utnyttja detta. Hon visar att det är möjligt att via munnen trigga igång hjärnans formbarhet och förmåga till självreparation.

– Problem med att svälja inverkar fysiskt, psykiskt och socialt på patienten. Den här behandlingen innebär en stor samhällsekonomisk vinst, säger hon.

Behandlingen kan till exempel bestå av att patienten före varje måltid tränar i 15-30 minuter med hjälp av en gomplatta (bild 1) som har infattade metallpärlor i speciella regioner. En annan övning går ut på att gympa med en sorts munskärm (bild 2-3), som placeras innanför läpparna och som aktiverar muskler och nervbanor långt ner i svalget. Hon har även varit med om att utveckla en så kallad läppkraftsmätare, med hjälp av vilken man kan mäta effekten av behandlingen (bild 4).

– De här metoderna har gett positiva resultat på relativt kort tid. Resultaten visar att många patienter, trots att de haft långvariga sväljproblem och inte blivit hjälpta av konventionell behandling, kan träna upp både sväljfunktion och ansiktsmuskler till att fungera normalt igen, berättar Mary Hägg.

Vid sidan av strokepatienterna lämpar sig behandlingsmetoden också för barn och vuxna inom många andra diagnosgrupper. Till dessa hör patienter med andra neurologiska sjukdomar, barn med Downs syndrom eller CP (cerebral pares) samt för tidigt födda barn med nedsatt muskelfunktion i ansikte och munhåla.

Bilder finns att ladda ner på adressen http://newsdesk.se/pressroom/uu/pressrelease/view/mungympa-kan-laera-patienterna-att-svaelja-igen-186500

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Mary Hägg, 0650-927 54, 070-631 84 96, e-post: mary.hagg@lg.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera