Artikel från Göteborgs universitet
18 december 2007

Konsumtionsmönstren fortsatt ojämlika

Trots ett alltmer jämlikt samhälle är konsumtionsmönstren är fortfarande ojämlika. Det är stora skillnader mellan kvinnors och mäns utgifter när det gäller bland annat kläder, skor, resor med allmänna kommunikations-medel, bilresor samt personlig hygien.

Män lägger ungefär hälften så mycket pengar på kläder och skor som kvinnor. Kvinnors utgifter för resor med allmänna kommunikationsmedel är dubbelt så stora som männens, men när det gäller drift av konsumtionen fram till och med 2006.

Ur innehållet kan även nämnas att den privata konsumtionen ökade med drygt 30 procent mellan 1996 och 2006. Från 2005 till 2006 ökade konsumtionen knappt 3 procent.

Rapporten visar att möbler och inredning (+11 procent), fritidsaktiviteter (+8 procent) samt kläder och skor (+5 procent) är de områden som växt allra mest mellan 2005 och 2006.

Konsumtionsrapporten ger en översikt av den privata konsumtionen i Sverige.

I rapporten finns en sammanställning av offentlig statistik om hushållens utgifter och fördjupande analyser av konsumtionsforskare.

Rapporten sammanställs av ekonomie doktor Ulrika Holmberg och ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Konsumtionsrapporten 2008 finns att ladda ner på  www.cfk.gu.se

Kontaktinformation
För mer information:
Ek dr Ulrika Holmberg 031-786 56 06, ulrika.holmberg@cfk.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera