Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2007

Biologisk fysik skapar framtidens diagnostik

Nu startar Chalmers ett nytt forskningsområde – biologisk fysik. Målet är att utveckla biomedicinska instrument och metoder för både grundforskning och tillämpningar inom läkemedelsutveckling och medicinsk diagnostik. Rekryterad till Chalmers för att leda denna forskargrupp är professor Fredrik Höök.

Höök, som under tre år haft en professur i nanovetenskap för biofysik vid Lunds universitet, är ytterligare en i raden av rekryteringar som Chalmers gör inom biovetenskap som denna gång har sin bas inom fysik och knyter an till befintlig forskning inom materialvetenskap och nanoteknik. Fredrik Höök är också entreprenör och förväntas bli en viktig länk mellan Chalmers och bioteknikindustrin i Sverige.

– Chalmers bygger vidare på den redan framgångsrika miljön på Teknisk fysik. Fredrik Hööks verksamhet tar ytterligare ett steg närmare de behov och möjligheter som finns inom biologin och de medicinska tillämpningarna. Gränsytan mellan naturvetenskap, teknik och medicin har unika förutsättningar i Göteborg och förväntas leda till nya tekniker och innovationer som kan stärka svensk sjukvård och näringsliv. Jag är övertygad om att Fredrik Höök kommer att ta tillvara dessa möjligheter och utveckla dem väl med de forskare som han kommer att samverka med, säger Chalmers rektor Karin Markides.

Fredrik Hööks forskning handlar om utveckling av instrumentering och tekniker för förbättrad diagnostik och läkemedelsutveckling. Som doktorand på Chalmers var han med och startade företaget Q-Sense, som tillverkar och säljer mätinstrument som idag används över hela världen av såväl av forskare på universitet och sjukhus, och utvecklare inom industrin. Instrumentet används främst för studier av hur biomolekyler växelverkar med olika material, vilket är en nyckelkomponent vid utveckling av diagnostiska sensorer. Några år efter sin disputation blev han erbjuden en professur i Lund, där hans forskargrupp har utvecklat en helt ny metod för att analysera membranproteiner.

– Vi vill använda nya koncept inom nanoteknik tillsammans med de senaste framstegen inom molekylärbiologi för att utveckla effektivare sensorer och analysinstrument. Målet är snabbare detekteringar av sjukdomar på ett tidigare stadium. Vi vill utveckla nya och förbättra existerande kliniska instrument så att de blir säkrare och mindre kostsamma. Våra instrument ska kunna användas både av företag som arbetar med läkemedelsutveckling och direkt på sjukhusen för diagnostik, säger Fredrik Höök.

Forskargruppens mål är att detektera sjukdomsmarkörer på nivån av enstaka molekyler. Idag behövs ofta miljontals molekyler i ett blodprov för att man ska kunna säkerställa ett sjukdomstillstånd.

Till stor nytta kommer den redan starka forskningen inom till exempel mjuka material, supramolekylär kemi och biologisk avbildning vid Chalmers att vara. Även samarbeten med till exempel Chalmers biocentrum och Sahlgrenska gör det möjligt att närma sig den fundamentala basen för biologi och medicin på ett helt nytt sätt.

Fredrik Höök tycker att forskning i världsklass inte är nog:
– Vi har nått forskningsfronten, nu vill ta oss förbi den och bli ledande inom fältet. Det kommer vi inte att lyckas med som enskild forskargrupp, utan vi måste samverka med flera olika discipliner.

– Som en spin-off från vår forskning har vi lärt oss mycket om cellmembran och hur de smälter samman. Den kunskapen är viktig inom läkemedelsdistribution – ett nytt fält som vi är intresserade av. Man kan angripa sjukdomar på helt nya sätt om man kan ta sig förbi den barriär som membranet utgör och skicka in läkemedlet direkt in i de sjuka cellerna. Naturen har redan löst detta, t ex i den fantastiska process där en spermie och ett ägg smälter samman. Vi vill lära oss utnyttja den principen för att en dag kunna leverera läkemedel till en förutbestämd plats i kroppen, till exempel en cancercell.

Till Chalmers har han med sig en forskargrupp som integreras med den biologiskt inriktade verksamheten som tidigare letts av Bengt Kasemo vid avdelningen för Kemisk fysik.
– Kompetensen i gruppen blir bred. Vi ser fram emot att arbeta med flera olika forskare på Chalmers som fysiker, kemister, biotekniker, elektroingenjörer. Det roligaste med mitt arbete är att arbeta tillsammans med unga vetgiriga människor. Jag hoppas att även starkt kunna bidra till grundutbildningen på Chalmers.

Kontakt och mer information:
Fredrik Höök
Tel 031 7726109
E-post: fredrik.hook@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera