Tema

Molekylär kod för läkemedelsindustrins favoritproteiner knäckt

Alla celler omges av skyddande, fettrika membran. I cellmembranet sitter tusentals membranproteiner som transporterar näringsämnen, joner och vatten genom membranet. Membranproteiner behövs också för att celler ska kunna känna igen varandra i kroppen, och för att till exempel nervsystemet skall kunna bildas. Forskare vid Stockholms universitet har nu lyckats klarlägga den ”molekylära kod” som styr proteiners insättning i cellmembranet. Deras arbete beskrivs i en artikel som publiceras den 13 december i den ansedda tidskriften Nature.

Runt 25 procent av alla proteiner i en cell sitter i cellens membran. Eftersom de sköter om all kommunikation mellan cellens inre och den omgivande miljön är många membranproteiner helt nödvändiga för cellens liv. Störningar i deras funktion leder ofta till sjukdomar av olika slag. För läkemedelsindustrin är membranproteiner högt prioriterade “drug targets”.

För att passa in i cellens fettrika membran måste alla membranproteiner vara ”fettälskande”. I alla celler finns ett speciellt maskineri för att tillverka och hantera ”feta” proteiner och se till att de sätts in på rätt sätt i cellmembranet. Forskarna vid Stockholms universitet har utvecklat en metod för att i detalj studera de egenskaper hos ett membranprotein som krävs för att det ska kännas igen av cellmaskineriet. Redan för ett par år sedan publicerade gruppen en första artikel i Nature där man kunde påvisa att det finns en “fettröskel” som avgör om ett protein kan sättas in i ett membran eller inte. I det nya arbetet har man lyckats helt klarlägga den molekylära kod som styr membranproteinernas struktur.

– Nu när vi har dechiffrerat koden kan vi med hög säkerhet avgöra vilka delar av ett protein som kommer att fastna i membranet, säger Gunnar von Heijne.

Den nya kunskapen kommer att hjälpa forskare världen över som försöker förstå mer om cellen och dess membran, inte minst inom läkemedelsindustrin.

– Intresset för membranproteiner är på topp just nu, och våra resultat kan bli viktiga pusselbitar för till exempel läkemedelskemister som arbetar med “drug design”, säger Gunnar von Heijne.

Artikelns namn: Molecular code for transmembrane-helix recognition by the Sec61 translocon. Nature, 13 december.

För ytterligare information
Professor Gunnar von Heijne, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, e-post: gunnar@dbb.su.se. Tel: 070-394 1107

För bild, kontakta universitetets presstjänst, tfn 08-16 40 90 eller press@su.se.

Molekylär kod för läkemedelsindustrins favoritproteiner knäckt

 lästid ~ 1 min