Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2007

Molekylär kod för läkemedelsindustrins favoritproteiner knäckt

Alla celler omges av skyddande, fettrika membran. I cellmembranet sitter tusentals membranproteiner som transporterar näringsämnen, joner och vatten genom membranet. Membranproteiner behövs också för att celler ska kunna känna igen varandra i kroppen, och för att till exempel nervsystemet skall kunna bildas. Forskare vid Stockholms universitet har nu lyckats klarlägga den "molekylära kod" som styr proteiners insättning i cellmembranet. Deras arbete beskrivs i en artikel som publiceras den 13 december i den ansedda tidskriften Nature.

Runt 25 procent av alla proteiner i en cell sitter i cellens membran. Eftersom de sköter om all kommunikation mellan cellens inre och den omgivande miljön är många membranproteiner helt nödvändiga för cellens liv. Störningar i deras funktion leder ofta till sjukdomar av olika slag. För läkemedelsindustrin är membranproteiner högt prioriterade “drug targets”.

För att passa in i cellens fettrika membran måste alla membranproteiner vara “fettälskande”. I alla celler finns ett speciellt maskineri för att tillverka och hantera “feta” proteiner och se till att de sätts in på rätt sätt i cellmembranet. Forskarna vid Stockholms universitet har utvecklat en metod för att i detalj studera de egenskaper hos ett membranprotein som krävs för att det ska kännas igen av cellmaskineriet. Redan för ett par år sedan publicerade gruppen en första artikel i Nature där man kunde påvisa att det finns en “fettröskel” som avgör om ett protein kan sättas in i ett membran eller inte. I det nya arbetet har man lyckats helt klarlägga den molekylära kod som styr membranproteinernas struktur.

– Nu när vi har dechiffrerat koden kan vi med hög säkerhet avgöra vilka delar av ett protein som kommer att fastna i membranet, säger Gunnar von Heijne.

Den nya kunskapen kommer att hjälpa forskare världen över som försöker förstå mer om cellen och dess membran, inte minst inom läkemedelsindustrin.

– Intresset för membranproteiner är på topp just nu, och våra resultat kan bli viktiga pusselbitar för till exempel läkemedelskemister som arbetar med “drug design”, säger Gunnar von Heijne.

Artikelns namn: Molecular code for transmembrane-helix recognition by the Sec61 translocon. Nature, 13 december.

För ytterligare information
Professor Gunnar von Heijne, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, e-post: gunnar@dbb.su.se. Tel: 070-394 1107

För bild, kontakta universitetets presstjänst, tfn 08-16 40 90 eller press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera