Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2007

Internationellt pris till biokemist vid Stockholms universitet

Mikaela Rapp, som disputerade vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet för ett år sedan, har tilldelats årets europeiska “GE & Science Prize for Young Life Scientists” som utdelas av GE Healthcare och tidskriften Science. Till grund för priset ligger hennes avhandling samt en essä hon skrivit. Mikaela Rapp får 5 000 dollar i samband med prisutdelningen som är i Stockholm den 12 december. Hon är för närvarande postdoc i Sydney.

I sin forskning arbetar Mikaela Rapp med membranproteiner från E. coli. Under doktorandtiden fokuserade hon på att undersöka hur dessa proteiner är förankrade i membranet, det vill säga deras topologi. Hon har arbetat både med ett storskaligt projekt där topologin på i stort sett alla E. colis membranproteiner (8776;600 st) studerades, samt på topologistudier av en mindre proteinfamilj (small multidrug resistance family of proteins) där EmrE- proteinet användes som prototyp. Resultatet av studierna visade att detta protein har en väldigt ovanlig och intressant topologi och består av (minst) två molekyler som i membranet är upp och ned vända i förhållande till varandra. Multi-drug resistens är ett växande problem i samhället idag. Resultatet av hennes forskning är en viktig pusselbit i kampen att förstå hur dessa proteiner kan exportera toxiska substanser ut ur cellen.

Mikaela Rapp ser priset som en uppskattning av henne både som forskare och förmedlare.
– Jag är självklart otroligt stolt och glad över att ha blivit tilldelad detta prestige-fyllda pris! Priset är ju ett kvalitetsbevis på flera nivåer. Det både visar att det jag jobbar med är intressant och viktigt, men också på att jag som person har det som krävs för att förmedla min kunskap och forskning på ett så pass attraktivt sätt att det är värdigt att publiceras i Science. Det är stort!

Kontaktinformation
Stockholms universitet
Mikaela Rapp, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, e-mail: mikaela.rapp@dbb.su.se.

För bild
08-16 40 90 eller press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera