Artikel från Göteborgs universitet
12 december 2007

Göteborgsforskare presenterar modell för hur sociala nätverk fungerar

I 1960-talets USA visade en amerikansk psykolog att världen är så liten, att det bara krävs sex steg för att koppla samman okända människor via någon som känner någon. Matematikern Oskar Sandberg från Göteborgs universitet visar nu hur detta kunde vara möjligt.

Psykologen Stanley Milgram ville 1967 mäta världens storlek, och gav därför ett brev till volontärer i den amerikanska mellanvästern. Volontärerna skulle se till att brevet kom fram till den adress i Boston som fanns på kuvertet, men fick bara skicka det till någon de kände. Dessa skickade det i sin tur till någon annan som de kände. Resultatet visade att av alla brev som nådde målet hade de flesta tagit mindre än sju steg.

Oskar Sandberg har studerat nätverk ur en matematisk synvinkel, och presenterar i sin avhandling dynamiska modeller för hur sökbarhet kan uppstå i ett socialt nätverk som utåt sett verkar bestå av slumpmässiga bekantskaper. Hans resultat visar bland annat att sökbarhet kan uppstå när folk lär känna både personer som bor nära dem och andra som är lika dem i något annat, som till exempel personer med liknande intresse eller karriär.
– Ju längre bort personerna finns i nätverket, desto mer måste de ha gemensamt för att bli vänner. I takt med att nätverket blir större, blir det allt svårare att skapa vänner.

Den här typen av matematiska modeller passar inte bara sociala nätverk, utan även datornätverk som internet eller biologiska nätverk som neuronbanorna i våra hjärnor. Modellerna kan, förutom att vara förklarande, även få en praktisk användning när man till exempel vill skapa artificiella nätverk med liknande egenskaper.

I avhandlingen visas hur man kan använda den matematiska förståelsen av sökbarhet för att automatisera den typ av sökning som Milgrams försökspersoner gjorde. Vilket i sin tur gör det möjligt att skapa anonyma, eller mörka, nätverk för kommunikation där ingen visar sin identitet förutom för sina egna bekanta. Ett sådant exempel är Freenet, ett så kallat peer-to-peer nätverk på internet, där Oskar Sandbergs modeller redan används.

Mörka nätverk kan göra det möjligt med fri kommunikation även i länder där yttrandefrihet inte finns i dag.

Kontaktinformation
För mer information
Oskar Sandberg
Matematiska vetenskaper
Göteborgs universitet
Tel: 031-772 5366
E-post: ossa@math.chalmers.se

Avhandlingen har titeln: “The Structure and Dynamics of Naviagable Networks”.

Disputationen äger rum: Fredagen den 14 december kl 13.00 i sal Euler, Matematiska vetenskaper, Chalmers Tvärgata 3, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera