Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2007

Personliga egenskaper och tydlig organisation gör en bra chef

Personliga erfarenheter, förmågor och ambitioner är viktiga för att bli en bra chef inom hälso- och sjukvården, men det är också viktigt att samspelet mellan individ och organisation fungerar väl. Det visar en ny avhandling av Bernice Skytt, som disputerade vid Uppsala universitet den 10 december.

Bernice Skytt har studerat avdelningschefer inom hälso- och sjukvården, och visar i avhandlingen att ett gott chefs- och ledarskap ställer krav både på de personliga egenskaperna och på organisationen.

– Att känna att man får personligt, känslomässigt och strategiskt stöd är avgörande. Det är också viktigt att organisationen har tydliga mål, att det finns goda praktiska förutsättningar för arbetet som chef och att man har ett tydligt mandat, berättar hon.

För dem som valde att sluta som avdelningschefer var orsakerna oftast personliga, organisatoriska eller hade att göra med relationen till verksamhetschefen. Svåra situationer berodde vanligen på oklarheter i själva uppdraget, brister i ledningen eller var relaterade till vissa arbetsuppgifter.

En annan viktig förutsättning för ett gott chefskap är möjligheten till utbildning och utveckling. Bernice Skytt har bland annat har studerat avdelningschefer som fick gå ett utvecklingsprogram med inriktning på antingen organisation eller på den egna rollen, och visar att utbildningen gav positivt resultat. Cheferna blev bättre på det aktuella området och majoriteten upplevde också att utbildningen motsvarade deras förväntningar.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Bernice Skytt, 026-15 58 49, 070-533 55 76, e-post: bernice.skytt@lg.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera