Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2007

Lovande material för vätelagring

Ett forskarteam vid Uppsala universitet under ledning av professor Rajeev Ahuja har funnit den hittills högsta vätelagringskapaciteten i materialet MOF-5 (metal-organic framework-5). Resultaten publiceras i denna veckas nätupplaga av Proceedings of the National Academy of Science, PNAS.

Vår energikrävande värld har blivit alltmer beroende av nya metoder för att lagra och omvandla energi för nya miljövänliga transportmedel, för att generera elektricitet och för bärbar elektronik. Mobilitet – transport av människor och varor – är en socioekonomisk verklighet som sannolikt kommer att vara av stor betydelse de kommande åren. Väte, som kan produceras med små eller inga skadliga utsläpp, har föreslagits som en långsiktig lösning för framtidens energibehov. Intresset för forskning med syfte att ta fram en teknik för säker och effektiv lagring av väte har därför ökat.

För tillämpningar inom transportsektorn måste lagringsmaterialen uppfylla kraven på hög densitet, snabb kinetik och fördelaktig termodynamik. Ett mycket lovande exempel är att lagra väte i så kallade MOFs (metal-organic frameworks), ett poröst nanomaterial. Många krav uppfylls med dessa material, men det det kräver också mycket låga temperaturer, och/eller mycket högt tryck. Ahujas forskargrupp har studerat MOF-5, som består av zinkoxid kluster sammanbundna med organiska länkar i en kubisk struktur.

De kvantmekaniska beräkningarna i den aktuella studien visar att adsorption av litiumatomer på de organiska länkarna, resulterade i en starkare bindning av väte till materialet.

– Det betyder att vätet kan lagras vid högre temperaturer, vilket gör detta till ett mycket passande material för vätelagring, säger Andreas Blomqvist, en av forskarna i gruppen.

De stora beräkningarna i denna studie utfördes vid UPPMAX (Uppsala University´s Multidisciplinary Center för Advanced Computational Science.

Kontaktinformation
Mer infromation: Andreas Blomqvist, tel: +46 (0)18-471 5852; e-post: Andreas.Blomqvist@fysik.uu.se, Moyses Araujo, tel: +46 (0)18-471 3584; e-post: Moyses.Araujo@fysik.uu.se eller professor Rajeev Ahuja, tel: +46 (0)18-471 36 26; mobil: +46 (0)70-425 09 35; e-post: Rajeev.Ahuja@fysik.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera