Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2007

I kampen mot global vattenbrist behövs bättre modeller

Vattenbrist är redan idag ett stort globalt problem, men väntas öka med klimatförändringen. Men uppgifterna om vattentillgångar i världen går isär. Elin Widén-Nilsson har i sin avhandling, som hon lägger fram vid Uppsala universitet den 14 december, utvecklat en ny global vattenbalansmodell som på sikt ska kunna användas för att analysera storskaliga vattentillgångar.

Vatten är nödvändigt för allt liv på jorden. Vattenbrist är ett omfattande problem redan idag och förutspås öka med befolkningsökning och klimatförändringar. Totalt flödar cirka 40 000 km3 vatten per år ut i haven men det finns stora skillnader mellan olika bedömningar. Detta beror på att man använt olika datormodeller och analys- och mättekniker, liksom av en stor naturlig variation mellan olika år. Denna avhandling fokuserade på globala vattenbalansmodeller som beräknar global avrinning, avdunstning och vattenlagring från nederbörd och andra klimatdata.

– För att kunna förutsäga vattentillgångarna i framtiden vore en större samstämmighet mellan de olika bedömningarna önskvärd, säger Elin Widén-Nilsson.

Hon har utvecklat en ny enklare modell som sedan använts för att analysera osäkerheter i de globala vattenbalansmodellerna. Hon visar bland annat att uppmätta vattenflöden och snömätningar från satelliter med fördel kan användas för att kalibrera modellen. Vissa osäkerheter fanns dock kvar även i denna enkla modells inställningar vilket tyder på att de befintliga modellerna kan vara för avancerade.

Globala modeller är beroende av globala data av ofta låg kvalitet. Uppmätta flöden finns inte för alla områden på jorden, dessa värden måste alltså uppskattas – företrädesvis med hjälp av information om t ex jordarter och vegetation i områdena, men även enklare procedurer kan användas. En sådan enkel procedur utvecklades i avhandlingen och en ny bedömning av det totala utflödet till haven kunde räknas ut. Elin Widén-Nilsson kunde då visa att valet av tidpunkt för mätningen kan betyda mycket för resultatet.

Elin var med och utvecklade en ny algoritm för att beskriva fördröjning av flödet i ett vattendrag och testade den för ett mellanstort kinesiskt avrinningsområde. Den nya globala vattenbalansmodellen ska på sikt kunna användas för att analysera storskaliga vattentillgångar.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Elin Widén-Nilsson, mobil: 073-065 63 87, e-post: Elin.Widen@hyd.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera