Tema

Analys av dokumentärt foto ändrar historien

Genom att analysera några mindre kända fotografier, tagna av världskända dokumentärfotografer, berättar konstvetaren Cecilia Strandroth en ny historia från depressionstidens USA. Hon försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 14 december.

Kan dokumentära fotografier betraktas som trovärdiga skildringar av händelser i världen eller är de istället iscensättningar från ett speciellt perspektiv? Tar dokumentärfotografier del i kampen mot orättvisor eller är de i själva verket maktens redskap? Dessa frågor har diskuterats flitigt de senaste åren och är synnerligen aktuella rörande de fotografier Cecilia Strandroth studerar i sin avhandling, utförda under 1930-talet av fotografer anställda av den amerikanska myndigheten Farm Security Administration. Fotografierna tillhör den dokumentära genrens klassiker. Walker Evans och Dorothea Langes bilder av fattiga bönders lidande i den amerikanska södern har blivit en del av det amerikanska nationella arvet. De är idag symboler för 1930-talets stora depression och sägs visa det amerikanska folkets styrka. Landet klarade sig igenom krisen för att sedan vinna andra världskriget.

I sin avhandling lyfter Cecilia Strandroth fram en annan historia om myndigheten FSA. Genom att undersöka tidigare sällan studerade fotografier visar avhandlingen en historia om politik, om marknadsföring och om propaganda. Fotograferna var anställda för att göra reklam för den politik Franklin D. Roosevelt förde som president, det berömda åtgärdsprogrammet New Deal.

– Snarare än en idealistisk skildring av livsvillkoren för landets fattigaste var FSA:s fotografier en del av en effektiv marknadsföringsapparat, säger hon.

Ordet propagandas negativa laddning och marknadsföringens övertalande funktion överensstämmer inte med den dokumentära genrens krav på objektivitet och autenticitet. Avhandlingen visar att FSA:s politiska funktion har skrivits ut ur historien, för att projektet ska kunna fungera som symbol och som nationellt arv. Detta har skett genom att förtränga de bilder som gör marknadsföringen av administrationens politik uppenbar.

– Allra tydligast blir detta ifråga om den mest kände FSA-fotografen, Walker Evans, som idag betraktas som en av det amerikanska 1900-talets största konstnärer. Trots detta har en stor del av hans produktion för FSA inte uppmärksammats, säger Cecilia Strandroth.

I avhandlingen visas och diskuteras ett stort antal sådana fotografier, varav många aldrig tidigare räknats till Walker Evans produktion.

Avhandlingen distribueras av Fronton förlag, www.frontonforlag.se, e-post: info@frontonforlag.se

Bilder finns på: http://newsdesk.se/pressroom/uu/pressrelease/view/analys-av-dokumentaert-foto-aendrar-historien-184720

OBS! Fotografierna är inte upphovsrättsskyddade men vid publicering måste de fullständig credit-line anges.

Bild 1: Arthur Rothstein, New York, New York. Photomural to promote the sale of defense bonds, designed by the Farm Security Administration, in the concourse of the Grand Central terminal, 1941. Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA/OWI Collection

Bild 2: Walker Evans, Allie Mae Burroughs, wife of cotton sharecropper, Hale County, Alabama, 1936. Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA/OWI Collection.

Bild 3: Walker Evans, utan titel, utan datering. Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA/OWI Collection

Bild 4: Russell Lee, Secondhand tires displayed for sale. San Marcos, Texas, 1940. Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA/OWI Collection

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Cecilia Strandroth, tel: 018-471 28 93, 073-091 98 39, e-post: cecilia.strandroth@konstvet.uu.se

Analys av dokumentärt foto ändrar historien

 lästid ~ 2 min