Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2007

Svensk barockskald får liv i ny avhandling

Sylvester Johannis Phrygius, en av den svenska litterära barockens portalgestalter, har fått sin tidiga diktning översatt och kommenterad av doktoranden Peter Sjökvist vid Uppsala universitet. Disputationen äger rum den 15 december.

De verk som översatts och nu ges ut med kommentarer i Peter Sjökvists avhandling skrevs av Sylvester Johannis Phrygius (1572-1628) under en period i Sveriges historia som karaktäriserades av stor politisk oro. De speglar hur en ung ambitiös student försöker befrämja sin egen karriär genom att skriva lärda latinska dikter. Samtliga är dedicerade till mäktiga personer i hans samtid. Phrygius själv studerade vid denna tid vid olika Nordtyska universitet, och atmosfären där har i hög grad påverkat dikterna.

– Ur historisk synvinkel är det av stort intresse att dikterna visar att Phrygius helt uppenbart var anhängare till en annan än den som gick segrande ur striden om Sveriges krona, säger Peter Sjökvist.

När Sigismund blivit avsatt 1599 ger nämligen Phrygius sitt stöd till den omyndige Hertig Johan, Johan III:s andre son och Sigismunds halvbror. Men som vi vet blev Karl IX strax Sveriges konung.

Den första stora dikten som behandlas är en eklog (herdedikt) skriven 1599 över en avliden dotter till biskopen i Linköping. Den andra är en sorgedikt över Johan III, tryckt 1620 men skriven omkring sekelskiftet 1600, den tredje en samling med 100 “nakna” emblem (emblem utan bilder). Både eklogen och emblemsamlingen hör till de tidigaste exemplen i respektive genre i Sveriges litteraturhistoria.

– Phrygius kan av flera skäl räknas som en av den svenska litterära barockens verkliga portalgestalter, även om litteraturspråket vid denna tid vanligtvis är latin, säger Peter Sjökvist.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Peter Sjökvist, tel. 018-471 14 44, 070-731 53 32, e-post: Peter.Sjokvist@lingfil.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera