Artikel från Mittuniversitetet
7 december 2007

Landets första professur i naturturism är tillsatt

Sveriges första professor i naturturism är tillsatt vid Mittuniversitetet. Tjänsten är placerad vid turismforskningsinstitutet Etour och den finansieras av Sveaskog.

Peter Fredman blir landets första professor i naturturism. Fredman arbetar vid Mittuniversitetets turismforskningsinstitut Etour i Östersund, och det är också där han kommer att vara verksam. Han har sedan många år forskat om friluftsliv, naturturism och naturens upplevelsevärden.

– Forskningen kommer främst att fokusera på tre relaterade områden; konsumenterna, naturen som upplevelserum och turistentreprenörerna. Det är viktigt att se till faktorer som påverkar naturturismens framtida utveckling och samtidigt bygga upp en stark vetenskaplig forskningsmiljö inom detta fält, säger Peter Fredman

Inom både närings- och naturvårdspolitiken lyfter man fram naturens betydelse för den framtida utvecklingen av svensk turism. Naturgivna förutsättningar har en stor roll för en plats eller regions attraktionskraft och betydelse som resmål. Sveaskog är Sveriges största skogsägare och har många populära strövområden, attraktiva jaktområden och fiskevatten av hög kvalitet på sina marker. Sveaskogs satsning på professuren handlar bland annat om att bolaget vill se naturen som en resurs för att skapa jobb och ekonomisk tillväxt i landet.

– Vi hoppas självklart att samarbetet skall stärka näringen naturturism och att vi tillsammans med Mittuniversitetet och andra viktiga aktörer ska kunna leda utvecklingen framöver. Satsningen ska ge djupare och mer vetenskapligt baserade analyser som hjälper oss att fatta rätt beslut i framtiden, säger Mikael Linnander, VD för Sveaskog Naturupplevelser AB.

Sedan starten 1997 har turismforskningsinstitutet Etour haft naturturism som ett av sina särskilt prioriterade forskningsområden. Institutet har genomfört ett tjugotal projekt inom detta fält, och också stått värd för flera nationella och internationella konferenser kring naturturism.

– Professuren markerar ytterligare en förstärkning av Etour som kompetensmiljö inom naturrelaterad turism. Samarbetet med Sveaskog är en stor möjlighet och utmaning, och är ännu ett starkt uttryck för vår ambition att jobba med behovsmotiverad forskning, säger Bo Svensson, institutschef vid Etour.

Kontaktinformation
Mikael Linnander, VD Sveaskog Naturupplevelser AB. Mail: mikael.linnander@sveaskog.se eller mobil: 0708-16 61 08

Bo Svensson, Institutschef Etour. Mail: bo.svensson@etour.se eller mobil: 070-280 99 44

Peter Fredman, Professor. Mail: peter.fredman@etour.se eller mobil: 070-667 08 06

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera