Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2007

Stora brister i samhällets skydd till utsatta barn

Dagens system för att skydda utsatta barn har stora brister. Samhället garanterar inte barnen skydd vid en anmälan. Den slutsatsen drar Madeleine Cocozza i sin doktorsavhandling vid Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet.

Hon har granskat 1 570 anmälningar i Linköpings kommun om barn som far illa och tagit reda på hur socialtjänsten följt upp dem. 641 av det totala antalet (41 procent) ledde inte vidare till någon fördjupad utredning, utan avskrevs på ett tidigt stadium.

Bland de 641 avskrivna anmälningarna fanns 220 fall som avsåg allvarliga farhågor om barn som for illa. För att bedöma tillförlitligheten i beslutet att inte utreda dem genomfördes en validering, som i 76 procent av fallen visade att det fanns skäl till fortsatt oro, trots att beslut om att inte utreda fattats.

– Det är alltså ett stort antal fall som inte borde ha lämnats därhän och där förhandsbedömningarna inte varit tillräckligt utförliga, säger Madeleine Cocozza.

Dessutom var det i 74 procent av de avskrivna fallen enbart den anmälda familjen som varit informationskälla.

– Det finns ingen juridisk skrivning som kräver att utredaren även ska träffa den som gjort anmälan om att ett barn far illa. Det leder alltså till att flertalet utredare nöjer sig med vad de anmälda vårdnadshavarna själva säger, påpekar Madeleine Cocozza.

Hennes resultat visar också att 33 procent av de anmälda fallen kommer från personer som professionellt arbetar med barn, däribland lärare, barnomsorgspersonal och bvc-personal.

Madeleine Cocozza tycker den siffran är för låg.

– De har en anmälningsplikt. Men det är till exempel bara 11 anmälningar av de totalt 1 570 som kommer från BVC-personal och barnomsorg.

Endast 16 procent av de 1 570 anmälningarna ledde, efter utredning, till insatser från socialtjänsten.

– Det är en mycket låg siffra, men det går inte att säga om det är bra eller dåligt. Däremot måste man vara säker på att inga allvarliga fall släpps igenom. Mina resultat visar att man absolut inte kan vara det. Hela skyddssystemet behöver därför ses över och organiseras om, säger Madeleine Cocozza.


Avhandlingen heter “The parenting of society. A study of child protection in Sweden – From report to support”. Den läggs fram fredagen den 7 december kl 9.00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är docent Dagmar Lagerberg, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Kontakt: Madeleine Cocozza 013-22 41 93, 0708-15 45 60, e-post: madeleine.cocozza@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera