Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2007

Knäoperationer kan leda till andra skador

Att operera en främre korsbandsskada kan leda till andra skador i knät, och till förändringar som kvarstår ett helt år efter den första skadan. Ska man alls operera, så kan patienten behöva vila sitt knä längre än utan en operation.- Om man opererar unga fotbollsspelare som återgår till idrotten efter bara några månader, så kan risken öka för att de kommer tillbaka som artrospatienter 15 år senare! säger forskaren Richard Frobell. Han skriver om korsbandsskador i en ny avhandling från Lunds universitet.

Richard Frobell har studerat korsbandsskador med magnetkamera (MR), en teknik som inte brukar användas i dessa sammanhang. Kamerabilderna visar att själva korsbandsskadan i knäleden bara är en del av problemet. Merparten av patienterna hade förutom meniskskador också frakturer och benmärgslesioner, dvs skador i det porösa benet och blödningar i benmärgen.
– Detta har man inte vetat om tidigare. Man har ställt in sig på att det mest handlade om en skada på korsbandet som kunde rekonstrueras med hjälp av en muskelsena, och så skulle patienten bli bra, säger Richard Frobell.
Men operationen kan i själva verket göra knäet sämre. MR-studien visar att opererade knän oftare än icke-opererade knän hade kvarstående svullna leder, benmärgsskador och broskförändringar ett år efter den ursprungliga skadan.
– Vissa idrottare återgår till fotbollen trots att de har besvär av sådana skäl. Tidig återgång anses ofta som ett bra resultat efter en operation. Men risken för att dessa personer får artros i framtiden kan samtidigt ha ökat, förklarar Richard Frobell.
Kopplingen mellan knäskador och artros har artrosforskarna länge känt till. Att skadade idrottsmän ändå så fort återgår till idrotten beror enligt hans åsikt på att artrosforskningen har svårt att få gehör hos idrottsmedicinen: det handlar delvis om olika medicinska världar.
Richard Frobell anser också att knän med främre korsbandsskador i första hand inte ska opereras i ett tidigt skede.
– Om det inte finns mycket klara bevis för att en operation är nödvändig, så bör man vänta och se vad en strukturerad rehabilitering ger för resultat. Så gör vi oftast här i Skåne, med bra resultat. På andra håll verkar man däremot ha en vetenskapligt ogrundad övertro på operationer, säger han.
Avhandlingen visar också att så mycket som varannan främre korsbandsskada blir oupptäckt. MR-teknik, med vars hjälp de o-diagnosticerade skadorna kan upptäckas, används oftast inte på ortopedklinikernas akutmottagningar, och vanlig röntgen syns skadorna inte på.
– Om man inte ställer rätt frågor, märker att knät är svullet och gör en punktion som visar en blodutgjutelse i leden, så blir besvären alltför ofta avfärdade som en enkel stukning, säger Richard Frobell. Han tycker att varje patient med en tänkbar korsbandsskada bör få en återbesökstid hos en erfaren undersökare, så att inte skadorna missas och blir förvärrade.

Kontaktinformation
Avhandlingen heter Treatment and outcome of anterior cruciate ligament injury: Truth or Consequences, och läggs fram den 14.12. Richard Frobell nås på 042-406 32 25 eller 0708-507 882, richard.frobell@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera