Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2007

Biomedicinsk forskningsmetod för avbildning av substanser i celler kan bli ett diagnostiskt hjälpmedel

Med hjälp av Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry är det möjligt att avbilda olika lipider och joner i vävnaden. Analysmetoden kan tillämpas inom diagnostik på molekylär nivå. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS, användes ursprungligen för undersökning av materialytor. Tekniken har utvecklats så att även känsliga organiska substanser kan lokaliseras i biologiska material. Med TOF-SIMS är det möjligt att avbilda distributionen av olika joner och molekyler två- och till och med tredimensionellt.

För att metoden ska ge optimala resultat är provhanteringen inför analysen viktigt. I avhandlingsarbetet studerades fördelningen av biologiska lipidföreningar och joner i nervsystem, njure och tarm efter vävnadspreparation med snabbfrysnings- och frystorkningstekniker. Därmed undveks kemikalier som kunde störa analysen. På så sätt fick forskarna ny kunskap om cell- och vävnadsfördelning av lipiderna kolesterol, fosfokolin och galaktosylceramid. Preparation med ultrasnabb högtrycksfrysning och frakturering av vävnaden medgav också separat lokalisering av de lättrörliga jonerna natrium och kalium.

Dessa nya rön kring distributionen av molekyler och joner i hög upplösning, och i ett vävnadstillstånd jämförbart med det levande, kan inte erhållas med andra avbildningstekniker som ljus- och elektronmikroskopi.

TOF-SIMS-metoden har potential att bidra med betydelsefull information för förståelsen av funktioner i celler med tillämpningar inom den biomedicinska forskningen kring normala och sjukdomsrelaterade processer.

Avhandlingen är skriven av:
Diplom Biolog (MSc) Katrin Richter

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för biomedicin
Avhandlingens titel: Application of imaging TOF-SIMS in cell and tissue research
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Karin Rickters handledare professor Håkan Nygren, telefon: 031-786 3385, e-post: hakan.nygren@anatcell.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera