Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2007

Storsatsning på trådlösa nätverk invigs

Forskningscentret WISENET har fått ett 10-årigt anslag från Vinnova för att i nära samverkan med näringslivet utveckla trådlösa sensornätverk för framtiden. Nu är alla avtal skrivna mellan parterna och på fredag den 7 december är det dags för den officiella invigningen. Media hälsas välkomna att träffa den samlade expertisen forskare och företagare.

Trådlösa sensornätverk kan på sikt bli ett billigt, hållbart, pålitligt och säkert sätt att övervaka miljö och säkerhet. Mycket små, energieffektiva och med mycket inbyggd intelligens – det är nyckeln till de nya mät- och övervakningssystem som ska utvecklas i WISENET. De ska kunna placeras på oåtkomliga ställen, spridas över stora ytor, kunna mäta små enheter och skicka information trådlöst till Internet.

– Satsningen är tämligen unik i Sverige. Målet är att bli ett av världens främsta tvärvetenskapliga centra för trådlösa nätverk, säger föreståndaren professor Per Gunningberg.

Huvudsyftet är att utveckla prototyper för vidare kommersialisering, men man kommer också att erbjuda utbildning för doktorander och studenter. Alla avtal är nu skrivna, bland företagen finns exempelvis SenseAir och Hectronic. Även Banverket och Försvarets forskningsanstalt, FOI, är med.

– Företagen lever i en värld där problem behöver lösas. Det kan handla om att styra en process, övervaka en spårpark eller spåra ett miljöutsläpp. Detta är ett internationellt hett område och samtidigt en unik småföretagssatsning, säger Roland Grönroos, forskningssamordnare på institutionen för informationsteknologi.

Avtalet innebär nämligen att ett forskarägt holdingbolag, WISENET Holding AB, får rättigheterna till forskningsresultaten där forskarna hjälps åt att kommersialisera resultaten. En avtalsform som är tämligen unik i sitt slag.

Vid invigningen medverkar den världsledande forskaren Adam Wolisz, som är verksam vid Tekniska universitetet i Berlin och vid UC Berkeley. Dessutom finns företagen och samtliga forskningsledare på plats för eventuella intervjuer.

Kontaktinformation
För mer information och bokning av intervjuer kontakta Per Gunningberg, tel: 018-471 31 71, 070-557 63 84, e-post: Per.Gunningberg@it.uu.se, eller Roland Grönroos, tel: 018-471 68 47, e-post: Roland.Gronroos@it.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera