Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2007

Fem exempel i spanskan om hur ordens betydelse förändras

Att ord får sin egentliga betydelse i den kontext där de ingår är något som är allmänt känt. Detta gäller inte enbart för det talade språket utan även för skriftspråket. Alicia Milland visar i sin avhandling att det finns fem spanska uttryck som är särskilt beroende av kontexten: en todo caso, en cualquier caso, de todos modos, de todas maneras och de todas formas (motsvarande sv. i vilket fall, i alla fall, m.m.).

Genom att undersöka ca 17 000 exempel från CREA (Akademiens databas om modern spanska) har Alicia Milland försökt att sammanfatta hur dessa uttryck används i talat och skrivet språk i Spanien och i Latinamerika.
Hennes studie har visat att de används som en sammanfogande länk
(konnektorer) mellan språkkedjans olika element.

I det talade språket används de framför allt för att reglera turtagningen i ett samtal, t ex när man vill avbryta en annan talare, påbörja ett nytt ämne (särskilt om ämnet är kontroversiellt) eller för att återgå till en tidigare fas i samtalet. De används även när talare växlar mellan direkt och indirekt tal och tvärtom.

I skrivna texter har de nämnda uttrycken en annan funktion, t ex att organisera och strukturera olika ämnen. De kan även förändra en texts stilform eller vara en signal för att man ändrar berättarröst eller sekvenstyp (när man växlar från ett beskrivande eller berättande moment till ett argumenterande eller kommenterande moment).

Undersökningen har även visat att användningen av uttrycken skiljer sig åt i Spanien och Latinamerika. Medan en todo caso och de todos modos förekommer nästan lika mycket i båda områdena, så återfinnes en cualquier caso knappt i de latinoamerikanska korpusarna. Dessutom har de todas formas högre frekvens i Spanien och de todas maneras i Latinamerika.

Avhandlingens titel: En todo caso, en cualqier caso, des todos modos, de todas maneras, de todas formas. Un estudio de las características y funciones de estas locuciones en el español contemporáneo

Disputationen äger rum den 8 december, kl. 10.15 i Stora hörsalen, Renströmsgatan 6, Humanisten

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Alicia Milland, e-post: alicia.milland@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera