28 november 2007

Richard Friberg tilldelas Partnerprogrammets Forskarpris vid Handelshögskolan

I går kväll tilldelades docent Richard Friberg Partnerprogrammets Forskarpris 2007 vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Priset är ett bidrag på 100 000 kr från Handelshögskolans Partnerföretag och delas ut i samband med den årliga Partnerstämman.

Motiveringen för årets vinnare lyder, “för hans omfattande och insiktsfulla forskning om hur individers och företags internationella handel påverkas av valutaregimen”.

− Jag är lycklig och tacksam över att få Partnerprogrammets Forskarpris. Att Handelshögskolan står nära näringslivet gör att forskningen kan få en särskild relevans och praktisk anknytning. Därför är det extra glädjande att få ett pris som vuxit fram ur detta unika samarbete. Partnerföretagens stöd till forskningen vid skolan höjer inte bara kvaliteten på forskningen utan även i förlängningen kvaliteten på utbildningen. Det är Handelshögskolans styrka – studenterna undervisas av lärare som är aktiva forskare och som befinner sig i forskningens framkant. För oss forskare är det en ynnest att varje år få möta 300 otroligt duktiga och taggade studenter, säger Richard Friberg.

Partnerprogrammets Forskarpris instiftades 2003 för att ytterligare främja forskningen vid Handelshögskolan i Stockholm. Priset tilldelas en ung lovande forskare som antingen är allmänt framgångsrik på sitt område eller som har producerat ett arbete som bidragit till kunskapsutvecklingen inom sin disciplin.

Richard Friberg är en respekterad forskare inom såväl internationell ekonomi som strukturekonomi. Hans specialitet är att integrera centrala makroekonomiska frågor inom fältet internationell finans med mikroekonomisk analys av marknadsstruktur och kontraktsförhållanden. Friberg har gett särskilt betydande bidrag till forskningen om valutakurssvängningars effekter på företagens beteende, vilket i nästa steg hjälper oss att bättre förstå svängningar i handelsvolymer och orsakerna till rigida priser. Så sent som i oktober i år publicerades Fribergs artikel i Journal of Finance som beskriver en ny metod för att visa hur svängningar i växelkursen påverkar företags lönsamhet och konkurrenskraft.

Handelshögskolans i Stockholm Partnerprogram
Handelshögskolans i Stockholm Partnerprogram grundades 1994 och består av ett exklusivt nätverk av 119 ledande företag som årligen bidrar med drygt 32 MSEK för att stödja utvecklingen av Handelshögskolans forskning. Sedan starten 1994 har partnerföretagen sammanlagt bidragit med närmare 310 MSEK till Handelshögskolan. Partnerföretagen är idag Handelshögskolans tredje största finansiär.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Richard Friberg, docent vid HHS
Tel. 08-736 96 02
E-post: richard.friberg@hhs.se

Lars Bergman, rektor vid HHS
Tel. 08-736 90 12
E-post: lars.bergman@hhs.se

Tine Frivik, Executive Director, Corporate and Donor Relations
Tel. 08-736 90 72
E-post: tine.frivik@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera