Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2007

Star Trek-leksak? – Larserljus ger ledtrådar om urinvägsinfektioner

Enbart med hjälp av laserljus går det att fånga och flytta celler och bakterier utan att ens röra vid dem. Magnus Andersson, Umeå universitet, har i sin avhandling med hjälp av denna teknik lyckats mäta små krafter som kan förklara hur vissa bakterier klamrar sig fast i urinledarna vid urinvägsinfektioner.

Tekniken kallas för optisk pincett och har blivit ett kraftfullt verktyg inom biofysiken, som möjliggör enastående precision för att manipulera semitransparenta objekt som t.ex. celler och bakterier. Dessutom kan denna manipulation göras utan att fysiskt öppna eller penetrera cellernas membran. Den optiska pincetten kan även mäta extremt små krafter i biologiska system med utmärkt precision. Magnus Andersson har under sina doktorsstudier konstruerat en kraftmätande optisk pincett som används till att karakterisera biomekaniska egenskaperna hos några typer av tentakler från bakterier som ger upphov till urinvägsinfektioner.

På många bakterier bildas normalt ett stort antal telefonsladdsliknande tentakler som kallas för pili. Det är bland annat dessa utskott som gör att vissa bakterier vidhäftar till värdceller och orsakar sjukdomar som t.ex. urinvägsinfektioner och hjärnhinneinflammation. En djupare förståelse av pilis uppbyggnad och biomekanik kan därför ge information som kan vara vital i framtagandet av nya mediciner som förhindrar bakteriella infektioner, speciellt urinvägsinfektioner. Detta är av stor vikt i skenet av den ökande antibiotikaresistensen i vårt samhälle.

Magnus Andersson har karakteriserat de biomekaniska egenskaperna hos några typer av pili med hjälp av den optiska pincetten.
– Mina resultat visar att det finns tydliga biomekaniska skillnader mellan olika typer av pili. Olika typer av pili uttrycks huvudsakligen i olika miljöer och nu är vår förhoppning att vi ska finna ett samband mellan dem, säger Magnus Andersson.
Han har i sitt avhandlingsarbete även konstruerat en modell som beskriver pilis biomekaniska egenskaper och som visat sig fungera väldigt bra. Förhoppningen är att utveckla denna modell för att simulera hur pili vidhäftar till celler i urinledare under påverkan av urinflöde. Sådana simuleringar kan ge en bättre förståelse för pilis roll vid bakteriell vidhäftning.

Magnus Andersson kommer ursprungligen från Umeå.

Fredag den 30 november försvarar Magnus Andersson, Institutionen för fysik, Umeå universitet, avhandlingen “Construction of Force Measuring Optical Tweezers and Investigations of Biophysical Properties of Bacterial Adhesion Organelles”, svensk titel: Konstruktion av kraftmätande optisk pincett och undersökning av biomekaniska egenskaper hos bakteriers vidhäftande organeller.
Disputationen äger rum i klockan 13.00 i N450, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är Lene Broeng Oddershede, Associate Professor, Niels Bohr Institute, Köpenhamns universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Magnus Andersson, Institutionen för fysik
Telefon: 090-786 63 36
E-post: magnus.andersson@physics.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera