Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2007

Ramverk med fokus på Banverket

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet beskriver och analyserar Ulla Espling hur Banverket förvaltar statens spåranläggningar enligt statens och intressenteras krav. Baserat på detta har ett begreppsmässigt ramverk utvecklats som beskriver de faktorer som förvaltaren av järnväg måste ta hänsyn till.

Syftet är att ramverket ska hjälpa förvaltaren att fatta beslut som innebär att ett mer proaktivt underhållsarbete kan genomföras, något som främjar hela transportsystemet och dess intressenter. Faktorerna i ramverket klassas i hur viktiga de är för underhållsstrategin – det vill säga hur stor deras inverkan är på kapacitet och transportkvalitet, hur flexibla de är och om förvaltaren, i det här fallet Banverket, kan påverka dessa med tillgängliga resurser.

– Ramverket beskriver också om faktorerna har strategisk, taktisk eller operativ inverkan, hur de är relaterade till varandra och hur systemet påverkas om en av faktorerna förändras, säger Ulla Espling som disputerar med doktorsavhandlingen Maintenance strategy for a railway infrastructure in a regulated environment den 30 november.

– Dessutom tar ramverket hänsyn till de övergripande transportpolitiska målen, till lagar och regelverk, säkerhet och miljö och inte minst till samspelet mellan fordon och bana respektive mellan förvaltare och underhållsentreprenör. Och eftersom ramverket speglas mot en beställar- och utförarorganisation har även outsourcing, partnering. Benchmarking och riskanalys beaktats.

Upplysningar: Ulla Espling, tel. 070-526 50 35, ulla.espling@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera