Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2007

Isbrytaren Oden till Antarktis igen!

En grupp med internationella forskare, en lärare och en konstnär lämnar Punta Arenas i södra Chile på onsdag ombord på isbrytaren Oden. Antarktisexpeditionen SWEDARP 2007/08 Oden Southern Ocean genomförs av Polarforskningssekretariatet i samarbete med den amerikanska forsknings­finansiären National Science Foundation och Sjöfartsverket.

För andra året i rad kommer isbrytaren att fungera som en forskningsplattform i Södra ishavet på väg till den amerikanska forskningsstationen McMurdo. Förra årets lyckade samarbete sågs som en inledning till det Internationella polaråret, IPY, som startade den 1 mars i år. Under IPY kommer hundratals forskare från mer än 60 länder att arbeta i Arktis och Antarktis inom en mängd forskningsområden. Läs mer om IPY på webbplatserna www.ipy.org och www.ipy.se.

-Vi är mycket glada över forskningssamarbetet mellan Sverige och USA har realiserats, tack vare den framgångsrika jungfrufärden med Oden förra säsongen till Antarktis, säger Anders Karlqvist, chef för Polarforskningssekretariatet. Isbrytaren kommer nu att resa till Antarktis igen, denna gång med ett ytterligare ambitiöst forskningsprogram ombord, och vi hoppas att det kommer att följas av många års fortsatta forskningsexpeditioner. Det är en unik möjlighet för våra svenska forskare att samla data och göra under­sökningar i avlägsna områden som är sällan besökta eller utforskade.

Karl Erb, direktör för NSF:s antarktisforskningsprogram, håller med sin svenske kollega och påpekar att samarbetet mellan de båda länderna, som har sin grund i tidigare polarårssamarbeten, tillhandahåller nya forskningsmöjligheter för amerikanska och svenska forskare och bygger betydande samarbeten som kommer att leva länge och vara ett arv efter Internationella polaråret.

Oden lämnade Sverige i mitten av oktober för resan mot Sydamerika och den chilenska hamnen i Punta Arenas där forskarna kommer att gå ombord. Totalt kommer 25 forskare och tekniker från Sverige och USA att delta i expeditionen. Polarforskningssekretariatet leder expeditionen samt medverkar med expertis inom logistik, IT och medicin.

Isbrytaren Odens ankomst till forskningsstation McMurdo är planerad till den första veckan i januari. Då avslutas forskningsprogrammet och Odens uppdrag övergår till isbrytningstjänst för att möjliggöra fartygstransporter till forskningsstationen.

De svenska forskningsprojekten är inriktade på marinbiologi, miljökemi och marinkemi för en ökad förståelse av växthuseffekten genom studier av kemiska och biologiska processer i havet och på havsisen. Provtagningar kommer dels att ske från kontinuerligt intag av havsvatten till laboratoriet ombord, dels vid de tillfällen då isbrytaren stannar så att forskarna får möjlighet att ta prover på havsisen och ytvattnet.

Illustratören och författaren Jakob Wegelius från Mörtfors i Småland deltar i expeditionen som Polarforskningssekretariatets konstnärsstipendiat. Den amerikanska läraren som deltar ingår i USA:s lärarprogram PolarTREC. Hennes rapporter kan läsas på www.polartrec.com/oden-antarctic-expedition-07.

Kontaktinformation
Mer information ges av Sofia Rickberg, informationssekreterare på Polarforskningssekretariatet, per e-post sofia.rickberg@polar.se eller telefon 08-673 97 25 alt. 070-344 92 65.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera