Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2007

Samverkan minskar sjukfrånvaron

Många långtidssjukskrivna återvänder aldrig till arbetet. Men om arbetsgivaren, företagshälsovården och försäkringskassan samverkar mer systematiskt rehabiliteras fler – och samhället sparar stora pengar. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Rehabilitering av långtidssjukskrivna personer kräver insatser från flera aktörer, som arbetsgivare, företagshälsovård och försäkringskassa. Men många forskare menar att samarbetet ofta brister och att det är vanligt att sjukskrivna faller mellan stolarna, utan att få sina problem lösta.

Jenny Kärrholm har i sin doktorsavhandling nu visat att en större samverkan mellan arbetslivets representanter vid rehabilitering kan leda till färre sjukdagar och stora besparingar för samhället.

Resultaten bygger på en samarbetssatsning som gjordes kring 64 långtidssjukskrivna personer mellan 1997 och 1999. En uppföljning sex år senare visade att deltagarna hade haft i genomsnitt 5,7 dagar färre sjukdagar per månad under sexårsperioden, jämfört med en kontrollgrupp. Enligt Jenny Kärrholm innebar detta att samhället sparade 56 600 kr per person under en sexårsperiod, eller totalt 18,7 miljoner kronor för alla 64 deltagare.

Insatsen inleddes med en fördjupad arbetsmedicinsk bedömning på företagshälsovården av de anställda som deltog i projektet, samt utbildning av de närmsta cheferna i regelverket och ansvarsfördelningen kring rehabilitering. Ett särskilt samarbetsteam, bestående av representanter från arbetsgivaren, försäkringskassan och företagshälsovården, träffades sedan regelbundet för att hitta lösningar för enskilda individer.


Avhandling: “Co-operation among rehabilitation actors for returning to working life”, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med dr Jenny Kärrholm
Mobil: 0707-14 62 48
E-post: Jenny.Karrholm@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera