Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2007

Rätt använt kan IT förbättra räddningsinsatser

Jonas Landgren har under sitt avhandlingsarbete, vid IT-universitetet i Göteborg, åkt med räddningstjänsten och studerat det operativa arbetet vid insatser. Målet med fältstudierna var att undersöka hur IT kan stödja räddningsstyrkorna i deras arbete.

Resultatet visar att dagens IT främst har designats för ett specifikt ansvarsområde eller uppgift. Jonas Landgren menar att den istället borde fokusera på det sociala samspelet mellan aktörerna som är involverade i en räddningsinsats:

– Jag kommit fram till är hur man kan stödja de sociala interaktionerna under en insats med hjälp av IT. När räddningspersonal kommunicerar med varandra i tidskritiska situationer så kan IT förbättra möjligheten att snabbt förstå en eskalerande situation.

Under utryckningar och övningar har Jonas Landgren studerat informationsteknikens roll i räddningstjänstens arbete, och hur den redan befintliga tekniken fungerar. Han har arrangerat workshops med räddningstjänsten, spelat in personalens diskussioner och kommunikation. Utifrån dessa erfarenheter har han utvecklat prototyper för mobiltelefoner, handdatorer och andra bärbara terminaler. De har sedan testats av personalen ute i fält. Nu har vissa leverantörer börjat presentera liknande produkter; så kallade mobila beslutsstöd.

På väg ut till en olycksplats behöver personalen bättre information om platsen och olyckan. IT-stödet ska hjälpa personalen att förstå situationen och olycksplatsen med alla inblandade aktörer och insatsaktiviteter som pågår.
En skräddarsydd IT-lösning skulle kunna göra informationen bättre anpassad. Förbättrad teknik får inte stjäla tid eller uppmärksamhet utan måste vara så väl integrerad i arbetet att den bidrar och underlättar istället för tvärtom. Informationen måste levereras på ett mer effektivt och anpassat sätt än den hittills gjort.
Genom att informationen samtidigt skickas till alla inblandade i räddningsinsatsen, undviker man dubbelarbete, som när flera myndigheter samtidigt hämtar in samma information.

I sina gemensamma ansträngningar att vaska fram begripliga fakta, använder aktörerna informationsteknik som lämnar digitala spår. Dessa spår säger mycket om hur arbetet går till och är en fantastisk källa till kunskap när nya IT-lösningar ska skapas. Design för sociala interaktioner utifrån digitala spår kommer att skapa nya former av IT och göra räddningstjänsten bättre rustad att få tag på den information de behöver i räddningsarbetet.

För mer information, kontakta:
Jonas Landgren på jonas.landgren@viktoria.se eller 0733-13 02 46

Pressmeddelande från IT-universitetet, gemensamt med Chalmers och Göteborgs universitet. 22 november 2007.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera