Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2007

Ny bokserie om att förbättra miljöarbetet

Centrum för hållbar utveckling vid Uppsala universitet presenterar vid ett seminarium idag den 22 november fyra nya böcker om miljöledning inom företag och organisationer. Tillsammans utgör de ett kurspaket om hur vi kan uppnå hållbar produktion och konsumtion i våra samhällen. Flera av författarna medverkar.

Det är The Baltic University Programme som står bakom den nya bokserien, Environmental Management I-IV, som presenteras på seminariet. Flera av författarna, som kommer från Sverige och övriga Östersjöregionen, kommer att närvara.

De fyra böckerna är avsedda att ge översiktlig men djupgående kunskap om miljöledning inom företag och organisationer. På sammanlagt mer än 1000 sidor beskrivs bland annat miljöledningsverktyg, ekonomiska och juridiska förhållanden, produktionsprocesser, “eco-design”, miljökonsekvensbeskrivning, miljömärkning och miljöcertifiering. En rad exempel från företag och verksamheter i Östersjöregionen ingår.

Böckerna är skrivna på engelska och målgruppen är förutom studenter även beslutsfattare i företag och organisationer samt naturligtvis även den intresserade allmänheten. Med varje bok följer en CD-skiva innehållande kompletterande material, bilder samt även några kortare filmer.

Tillsammans utgör de fyra böckerna ett heltäckande kurspaket om hur hållbar produktion och konsumtion kan uppnås i våra samhällen.


Tid: Torsdag 22 November kl.17.00
Plats: Föreläsningssalen Norrland II, Geocentrum, Villavägen 16

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Magnus Lehman, 018-471 19 44, 070-440 13 38, Magnus.Lehman@balticuniv.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera