Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2007

Ny analysmetod för kolmonoxid

En ny metod för att påvisa och mäta kolmonoxid (CO) i människokroppen och andra biologiska system beskrivs i den avhandling som Anna-Maja Åberg försvarar vid Umeå universitet den 30 november.

Kolmonoxid, “koloxid”, är en dödligt giftig gas som bildas vid ofullständig förbränning och förekommer i bl.a. bilavgaser, cigarrettrök och brandrök. Avhandlingen beskriver hur en ny analysmetod har tagits fram och validerats. Blodprover tas i gastäta rör, cellerna sprängs och bindningen mellan kolmonoxid och hemoglobin bryts. Därefter används en gaskromatograf med en nickelkatalysator placerad före en flammjonisationsdetektor. Metoden visade sig fungera bra.

Vidare bestämdes eliminationshastigheten för kolmonoxid i relativt låga koncentrationer, halveringstiden kunde bestämmas till 60 minuter. I ett annat delarbete analyserades blod från blodgivare på blodcentralen med den nya metoden för att mäta CO-innehållet. Blodgivarna fick också fylla i en enkät om cigarrettrökning, boendemiljö, arbete samt vedeldning. Den enda av dessa faktorer som hade säkert samband med förhöjda CO-värden var cigarrettrökning.

Färska studier tyder på att låga koncentrationer av kolmonoxid kan ha positiva effekter på människokroppen. I avhandlingen studeras experimentellt om gasen kan motverka inflammation vid svår blodförgiftning (sepsis), men några positiva effekter kunde inte påvisas.

Anna-Maja Åberg, som är född och uppvuxen i Umeå, är doktorand vid enheten för anestesiologi och intensivvård, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, och nås på tel. 070-626 39 33, epost: annamaja.aberg@anestesi.umu.se

Fredag den 30 november försvarar Anna-Maja Åberg, Institutionen för kirurgi och perioperativvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Carbon monoxide in biological systems. Svensk titel: Kolmonoxid i biologiska system.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är doc. Dick Delbro, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Kontaktinformation
Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera