Tema

Dataspel från Lund lär EU hur man sparar på vattnet

Ett sällskapsspel, roligare än Monopol, som ökar vår förståelse för andra och hjälper oss skapa ett samhälle som är hållbart för både människor och natur! Så kan man beskriva det vatten- och demokratispel som en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Lunds universitet håller på att utveckla.

Spelet är en del i ett samarbetsprojekt mellan 26 universitet inom ramen för EU-programmet Matisse. Inom Lunds universitet leds det av ekotoxikologen och vattenexperten Göran Ewald vid Lunds centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS.

Dataspelet som de gör tillsammans med kolleger i Maastricht och Barcelona ska lösa problemen kring vattenfördelning och samtidigt främja samarbete och förståelse mellan olika intressenter.

I vår ska spelet förhoppningsvis ge bönder, myndigheter, naturvårdare och kraftbolag utmed den nordspanska floden Ebro insikter i hur man kan hushålla med vattnet. I dag är det en kamp om de dyrbara dropparna. Spanien lider av svår vattenbrist och när vattnet sjunker i Ebro är det inte bara kraftbolagen och bybor i flodens början som drabbas, utan människor och natur- och kulturvärden längs hela floden. Istället för att – som oftast sker – genomdriva en enda storskalig lösning, kan hela problematiken genom spelet bli synlig på ett nytt sätt med ett systemperspektiv
– Vi saknar ofta metoder för att komma överens om en lösning som alla kan godta. Och det är här vårt spel kommer in, berättar Göran Ewald.

Precis som i vanliga dataspel börjar spelarna med att beskriva sig själva, socialt och kulturellt. De kan ha flera olika identiteter om de vill – t.ex. som egoister eller altruister, rationella eller irrationella.
Spelarna agerar i en pseudovärld med en flod som rinner igenom landskapet. Denna värld har byggts upp i GIS-miljö (Geografiska InformationsSystem) utifrån data om floden Ebro, dess omgivningar och intressenter. Spelarna får tillsammans identifiera problemet – torrlagd åkermark, krympande vinster etc – och sammanställa förslag till lösningar. Men istället för att bara förhandla får de möjlighet att experimentera och faktiskt se vad resultatet blir av olika åtgärder. På det sättet blir det tydligt hur allt hänger samman – konstbevattning, kraftverkens turbiner och fågelområdena. När spelarna börjar lära sig hur andra ser på samma resurs som de själva utnyttjar så ökar förståelsen och kunskapen.

Det övergripande syftet med denna del i Matisseprogrammet är ett ta fram verktyg till EUs handläggare och tjänstemän så att de kan göra ordentliga konsekvensbeskrivningar i ett perspektiv av en hållbar samhällsutveckling där hänsyn tas till både natur, kultur och människor, till både ekonomi och sociala förhållanden.

Kontaktinformation
För mer information tala med Göran Ewald eller Patrik Wallman på telefonnummer 046-222 48 09 eller
e-post Goran.Ewald@lucsus.lu.se, Patrik.Wallman@lucsus.lu.se

Dataspel från Lund lär EU hur man sparar på vattnet

 lästid ~ 2 min