Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2007

Gravskicket på Knossos

Madelaine Millers doktorsavhandling undersöker gravskicket i området runt omkring Knossos palatset på Kreta under den mellersta och sena bronsåldern. Den senare delen av bronsåldern visar starka influenser från fastlandets gravskick, särskilt tydligt är detta i de så kallade krigargravarna.

Dessa gravar kännetecknas av att de innehåller vapen och bronskärl, föremål som generellt är ovanliga att hitta i minoiska gravar under mellersta bronsåldern men desto mer vanliga att hitta i mykenska fastlandsgravar. Även särskild typ av keramik har blivit sammankopplad med dessa gravar liksom bruket att begrava sina döda i kistor av trä.
Gravarna uppträder i nya gravformer: kammargravar, schaktgravar och
gropkammare.

Undersökningen fokuserar på de typer av material som tidigare har lagts fram som indikationer på att ett nytt begravningsskick uppstår i Knossos under perioderna senminoisk II och III: vapen, bronskärl, särskild typ av keramik, kistor i trä, och gravform. Jämförande studier av liknande material görs av även av gravar på fastlandet. Madelaine Miller diskuterar också huruvida etnisk tillhörighet kan fastställas utifrån den materiella kulturen, och om det går att utifrån gravmaterialet fastslå om fastlandgrekerna faktiskt hade kommit till Knossos.

Resultatet visar att gravskicket förändras i Knossosområdet redan under den mellersta delen av bronsåldern, alltså tidigare än man förut ansett.
Utifrån materialet så kan man se en begynnande konkurrens mellan olika grupper i Knossosområdet men även tidiga fastlandsinfluenser.

Gravskicket under den senare delen av bronsåldern tyder däremot inte på en introduktion av en ny gravtradition utan en sammansmältning av traditionellt minoiska och mykenska traditioner. Materialet indikerar dessutom en ökad konkurrens mellan olika maktgrupper i området som genom påkostade gravgåvor manifesterade sin makt.

Avhandlingens titel: /The Funerary Landscape at Knossos. A diachronic study of Minoan burial customs with special reference to the warrior graves/

Disputationen äger rum lördagen den 24 november kl. 14.15 i sal T 307, Olof Wijksgatan 6.

Kontaktinformation
För närmare upplysningar kontakta: Madelaine Miller, tel. 031-786 5289,
e-post: madelaine.miller@class.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera