Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2007

Ytlig samlagssmärta kan bero på partiell slidkramp

Ytlig samlagssmärta är ett vanligt problem särskilt bland unga kvinnor. Trots det har det saknats effektiva och utprovade behandlingsmetoder. Nu visar en avhandling vid Linköpings universitet att dessa kvinnor ofta lider av partiell slidkramp och att symtomen kan lindras med kognitiv beteendeterapi (KBT).

De flesta kvinnor med ytliga samlagssmärta får idag enbart diagnosen vulvavestibulit, ett tillstånd som kännetecknas av smärta vid inträngande i slidan och beröring av förgården (vestibulum).

Maria Engman, överläkare vid kvinnokliniken på Västerviks sjukhus och doktorand vid Avdelningen för genus och medicin, pekar i sin doktorsavhandling på ett klart samband mellan partiell slidkramp och vestibulit. Alla kvinnor med vestibulit som ingick i hennes studier hade en samtidig slidkramp.

Partiell slidkramp innebär att slidan delvis är stängd, men samlag är möjligt till priset av en brännande smärta.

I en studie behandlades kvinnor som led av både slidkramp och vestibulit med en speciellt utarbetad modell av kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid en uppföljning i medeltal tre år efter avslutad behandling kunde merparten av kvinnorna ha samlag utan påtaglig smärta och njuta av det. Var tionde kvinna som fått en noggrann utredning och information om problemet självläkte utan behandling.

De flesta tidigare studier har fokuserat enbart på penetrationssmärta, men Maria Engman fann att kvinnor när symtomen började oftast upplevde smärta efter samlaget. När kvinnorna på grund av sina besvär tvingades sluta ha samlag var båda symtomen lika vanliga. Smärtan vid inträngandet skattades då till 9 på en 10-gradig skala.

Ytterligare ett resultat av studierna är att klåda i underlivet kan vara kopplat till en slidkrampsreflex. Det finns risk för att kvinnor med slidkramp kan ha fått en felaktig diagnos, till exempel svampinfektion.


Avhandlingen Partial vaginismus – definition, symptoms and treatment läggs fram vid disputation tisdag 20 november kl 13.00 i Aulan, Hälsans hus, Campus US, Linköping.

Kontaktinformation
Kontakt:
Maria Engman, maria.engman@ltkalmar.se, 0490-33718 (bostad), 0490-86107 (arbete), 070-2564628.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera