Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2007

Många svenska forskare till Antarktis

Det tjugotal svenska forskare som under Antarktissommaren ska arbeta på kontinenten har nu börjat lämna Sverige. Under säsongen 2007/08 innehåller det svenska antarktiska forskningsprogrammet aktiviteter på flera platser, genomgående i internationella samarbeten: en japansk-svenskt bandvagnstravers korsar inlandsisen under tre månader för att samla klimatdata, forskare från Institutet för rymdfysik kommer att jobba med atmosfärsfysik vid den finska stationen Aboa och det internationella partikelfysikprojektet IceCube fortsätter att leta efter neutriner djupt ner i isen på Sydpolen.

Glaciologisk travers Japanese-Swedish Antarctic Expedition (JASE) i Dronning Maud Land

En svensk bandvagnstravers kommer att gå från den svenska stationen Wasa mot den japanska stationen Syowa, samtidigt som en japansk travers går i motsatt riktning. Vid jultid kommer grupperna att mötas och utväxlar då människor och mätutrustning för att få samma data från hela färden. Bandvagnarna är utrustade med instrument för provtagning och mätningar och forskarna kommer att arbeta i områden där det nyligen upptäckts sjöar under glaciärisen och där tidigare två djupborrkärnor tagits upp, som har gett ovärderlig kunskap om den historiska klimatutvecklingen. Nu ska forskarna ta yt- och luftprover samt utföra radar- och GPS-mätningar av isen och snöns djup och rörelse. Klimatet i Antarktis har betydelse för hela världens klimat, och omvänt: klimatutvecklingen i Antarktis berättar en historia med global relevans.
Svensk projektledare är Per Holmlund från Stockholms universitet. Polarforskningssekretariatet ansvarar för operativ och logistisk ledning under traversen.
Läs mer på www.polar.se/expeditioner/swedarp2007_08/JASE.


Atmosfärskemi med MARA vid Wasa/Aboa i Dronning Maud Land

Vid den svenska stationen Wasa ska mätningar av aerosoler utföras med hjälp av en atmosfärisk radar (MARA, Moveable Atmospheric Radar). Syftet med projektet är att jämföra aerosoler i troposfären i det “rena”, obebodda, Antarktis med det “förorenade”, delvis bebodda, Arktis. Man hoppas också kunna öka förståelsen för aerosolprocesser och -vågor i den mellersta polaratmosfären och öka kunskapen om meteorologiska störningar kring forskningsstationer i Antarktis. De svenska forskare som ska arbeta med MARA kommer att bo på den finska stationen Aboa, Wasas grannstation.
Projektledare är Sheila Kirkwood, Institutet för rymdfysik i Kiruna.
Läs mer på www.irf.se/program/afp/?dbfile=MARA_AFP_IRF2&dbsec=IPY.


Partikelfysik med IceCube på Sydpolen

På Sydpolen, vid Amundsen-Scott-stationen, fortsätter det internationella partikelfysikprojektet IceCube. Man monterar ljusdetektorer djupt ner i den 3 km tjocka och klara isen för att fånga upp ljuset som ibland uppstår
när neutriner – svårspårade elementarpartiklar från rymden – går igenom isen. En svensk medborgare har övervintrat på stationen under den antarktiska vintern, men fortsätter sitt arbete även under sommarsäsongen. Ytterligare åtta svenskar deltar i arbete under säsongen 2007/08.
Svensk projektledare är Per Olof Hulth, Fysikum, Stockholms universitet.
Läs mer på www.icecube.wisc.edu


NORMED

Polarforskningssekretariatet och dess systerorganisationer i Norge (Norsk Polarinstitutt) och Finland (Havsforskningsinstitutet) startar i år ett medicinskt samarbete för Antarktis, NORMED, då medicinsk utrustning flygs ner till den norska stationen Troll.
Ansvarig svensk läkare är Krister Ekblad, Lundby sjukhus.

Kontaktinformation
Sofia Rickberg, Polarforskningssekretariatet, e-post sofia.rickberg@polar.se, telefon 08-673 97 25 eller 070-344 92 65.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera