14 november 2007

95 procent av Handelshögskolans lärare har doktorsexamen

Idag rapporterar Högskolverket (HSV) att bara drygt 60 procent av lärarna vid universitet och högskolor är forskarutbildade. Vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) har hela 95 procent av lärarkåren inom grundutbildningen doktorsexamen, vilket är den största andelen bland Sveriges lärosäten.

HHS har alltid strävat efter en hög andel lärare med doktorsexamen. Detta är en av flera viktiga delar i strategin för att upprätthålla hög kvalitet i utbildningen.

− Utbildningen vid Handelshögskolan ska vila på vetenskaplig grund står det i stadgarna från 1909. Detta innebär att lärarna ska ha och har en god vetenskaplig kompetens. Den höga andelen av lärare med minst doktorsexamen är något av Handelshögskolans adelsmärke, säger Lars Burstedt, högskoledirektör vid HHS.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Lars Burstedt, högskoledirektör HHS
Tel. 08-736 9047
E-post: Lars.Burstedt@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera