Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2007

Hål i hjärtat kan ge syrebrist om du snarkar

Många svenskar har en öppning mellan hjärtats förmak. Hålet i hjärtat är oftast ofarligt, men om patienten har en vanlig snarksjuka finns risk för allvarlig syrebrist. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Obstruktiv sömnapné innebär att andningen upphör under korta perioder under sömnen och är mycket vanligt, särskilt bland snarkare. I medelåldern är nästan var fjärde man och var tionde kvinna drabbad. Öppningen mellan hjärtats förmak är ännu vanligare: det finns hos var fjärde person i hela befolkningen.
– Vi visar nu att de som har både dessa vanliga syndrom riskerar att få allvarlig syrebrist. Syrebristen kan vara förklaringen till varför patienter med sömnapné har större risk att drabbas av stroke eller hjärtkärlsjukdom, säger överläkaren Magnus Johansson som skrivit avhandlingen.

Det är känt sedan tidigare att syrehalten i blodet kan sjunka när patienter med sömnapné har andningsuppehåll. Vissa har stor sänkning i syremättnaden nästan varje gång deras andning gör ett uppehåll, men hos andra patienter sjunker syrenivån nästan inte alls.

Forskarlaget har undersökt 30 patienter med sömnapné i Göteborg. Bland patienter där blodets syrenivå ofta sjönk hade 60 % en öppning mellan hjärtats båda förmak. Bland dem som sällan hade en sänkning i syremättnaden hade bara 13 % det vanliga hjärtfelet.
– Det bildas ett undertryck i bröstkorgen när patienter med sömnapné försöker andas in trots att luftvägarna fallit samman. Om det finns ett hål mellan hjärtats förmak passerar syrefattigt blod direkt till artärcirkulationen utan att först passera genom lungan, säger Magnus Johansson.
Idag behandlas sömnapné med övertrycksmask för näsan, så kallad CPAP. Det är en krävande behandling, som många patienter inte vill eller kan använda sig av.

Öppningen mellan hjärtats förmak kallas persisterande foramen ovale och är en rest som finns kvar av fostrets cirkulation. Tidigare har hjärtoperation varit det enda sättet att stänga öppningen, men avhandlingen visar att hjärtfelet ganska enkelt kan åtgärdas med kateterburen teknik.
– Det innebär att patienten slipper genomgå en stor operation med de risker och obehag som det innebär och istället kan behandlas via ett litet stick i ljumsken. Det är ett betydligt enklare ingrepp som bara kräver en natt på sjukhus, och eventuellt kan bli en framtida behandling för sömnapné, säger Magnus Johansson.

Fakta sömnapné
Den som har sömnapné får upprepade andningsstopp i sömnen som varar mer än tio sekunder. Orsaken är att luftvägen bakom tungan är trång och när musklerna i svalget slappnar av under sömn kan luftvägen falla samman helt och orsaka andningsstopp. Ökad risk att drabbas har överviktiga jämfört med normalviktiga, män jämfört kvinnor och rökare jämfört ickerökare. Oftast är det snarkare som drabbas, men långt ifrån alla snarkare har sömnapné. Många med sömnapné får otillräcklig sömn och är ofta trötta om dagarna med ökad risk för olyckor i trafiken som följd.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
Avhandlingens titel: Diagnosis of interatrial shunts and the influence of patent foramen ovale on oxygen desaturation in obstructive sleep apnea

Avhandlingen försvaras torsdagen den 22 november, klockan 09.00, Centralklinikens aula, SU/Östra, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Magnus Johansson, överläkare, telefon: 031-14 38 52, 070-569 37 63, e-post: magnus.c.johansson@vgregion.se

Huvudhandledare: Medicine doktor Peter Eriksson, telefon: 031-343 40 00, e-post: peter.eriksson@vgregion.se
Bihandledare: Professor Mikael Dellborg, telefon: 031-343 40 00, e-post: mikael.dellborg@hjl.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera