Artikel från Uppsala universitet
12 november 2007

Nytt verktyg upptäcker könskränkning på arbetsplats

Könskränkande behandling förekommer i akademisk miljö och hindrar kvinnor i deras karriärer. Men den är svår att identifiera eller “mäta”. Anneli Andersson presenterar i sin avhandling ett analysinstrument för att tolka sådana situationer. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 23 november.

Avhandlingen tar avstamp i kvinnliga forskares berättelser om en viss typ av situation – könskränkande behandling – som finns i akademisk miljö men som vi idag saknar instrument för att förstå.

– I praktiskt jämställdhetsarbete finns metoder för att definiera och förstå sexuella trakasserier och diskriminering av olika slag, men för könskränkande behandling, som regleras i jämställdhetslagens §16a, har vi inga instrument, säger Anneli Andersson, som själv har erfarenhet av praktiskt jämställdhetsarbete.

Hennes material består av en rad utredda ärenden vid ett svenskt lärosäte, samt fyra djupintervjuer med kvinnor från olika fakulteter. Huvudfokus ligger på djupintervjuerna. Kvinnorna upplever sig kränkta, men alla pekar inte själva på att det beror på att de är kvinnor. Den bilden kommer istället fram i intervjuer med andra personer kring dessa kvinnor. Berättelserna beskriver bland annat aggressiva och utstötande beteenden, t ex saker som kastas, utskällningar inför studenter, att man inte längre bjuds in till konferenser, eller att man blir förlöjligad under seminarier. Däremot är kränkningarna nästan aldrig av sexuell karaktär. I många fall leder situationen efter en tid till att den kvinnliga forskaren antingen slutar helt eller börjar ägna sig åt arbetsuppgifter som inte innehåller forskning eller undervisning. Det framkommer också att situationen förvärras i takt med kvinnans karriär, när hon når framgångar och börjar konkurrera om pengar.

– Det finns väldigt lite tidigare forskning om detta, men berättelserna känns igen av de flesta som jobbar med praktiskt jämställdhetsarbete inom akademin. Det förstod jag när jag för en tid sedan presenterade mitt arbete vid en jämställdhetskonferens, säger Anneli Andersson.

Avhandlingen visar ett sätt att teoretiskt diskutera, förstå och tolka ett så subtilt beteende som könskränkande behandling. För att förstå och definiera fenomenet har Anneli Andersson använt feministisk organisationsteori i kombination med våldsteori och därefter utvecklat ett teoretiskt analysinstrument. Detta har hon sedan använt för att undersöka kvinnornas berättelser. Resultatet visar att det går att förstå dessa situationer som psykiskt våld på arbetet och att en sådan utgångspunkt bidrar till att fördjupa förståelsen av problemet. Dessa situationer förekommer sannolikt inte bara inom akademin, menar Anneli Andersson, utan även på andra arbetsplatser.

– Detta teoretiska verktyg går att utveckla vidare för att passa för många fler arbetsplatser, säger hon.

Kontaktinformation
Mer information: Anneli Andersson, tel: 018-471 15 11, 070-425 06 69, Anneli.Andersson@gender.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera