Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2007

Jäst ger möjlighet att hitta genetiska orsaker till Alzheimers

Jäst och mask är två viktiga så kallade modellsystem som används vid forskning kring åldrande och olika typer av sjukdomar. Nu har forskare vid Göteborgs universitet visat att jäst och mask kan drabbas av samma proteinförändringar som är involverade i diabetes, Alzheimers och olika hjärtsjukdomar hos människor. Resultat som är viktiga i sökandet efter genetiska orsaker till sjukdomarna.

Förändringen AGE (Advanced Glycation End products) gör att proteinernas funktion försämras, vilket i sin tur ger upphov till sjukdom eller åldrande. Hur dessa AGE-modifieringar inverkar på sjukdomsförloppet och vilka gener som deltar är ännu okänt, och något som studeras av forskare världen över.

Nu har forskare vid Göteborgs universitet kommit ett steg på vägen. De har nämligen sett att två kraftfulla och ofta använda genetiska modellsystem, jästsvampen Saccharomyces cerevisiae samt masken Caenorhabditis elegans, också kan få dessa AGE-modifieringar. Vissa proteiner visade sig vara mycket känsligare för AGE-modifiering än andra. Forskarna fann också att tillsats av ämnet DHA gav hög grad av proteinförändringar, vilket orsakade att jästen och masken så småningom dog. DHA används bland annat som aktiv substans i brun utan sol-produkter.

Dessa nya forskningsrön öppnar för helt nya vägar att hitta genetiska orsaker till varför vissa människor drabbas av proteinförändringar och blir sjuka. Likheter mellan jäst, mask och människa gör att forskarna i framtiden hoppas kunna få klarhet i bildandet av AGE-modifieringar vid sjukdomar hos människa.

Rönen från Mikael Molin, Marc Pilon samt Anders Blomberg vid Göteborgs universitet publicerades nyligen i den internationella tidskriften för storskalig proteinforskning, “Proteomics”, oktobernumret vol 7, sida 3764.

Kontaktinformation
För mer information
Professor Anders Blomberg
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Göteborgs universitet
Tel: 031-786 2589, anders.blomberg@cmb.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera