Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2007

Samordnad Arktisforskning ger bättre kunskap om klimathot

Avsmältningen av polaris, nedsmutsningen och andra miljöhot – polarforskningen ger oss svar på frågorna om planeten, jordens historia och framtid. Inom ramen för det Internationella Polaråret träffas nu polarforskare i Stockholm för att samordna de olika nationernas forskningsinsatser för ökad kunskap, i ett skede där insikterna är viktigare än kanske någonsin tidigare.

I Arktis kan vi i dag avläsa betydande förändringar av istäcket, klimatet, ekosystemen och havsströmmarna. Genom till exempel undersökningar av borrkärnor från inlandsisen har vi fått ovärderliga kunskaper om jordens tidigare klimat, kunskaper som är avgörande för hur vi hanterar klimatförändringar i dag. Polarforskningen har också haft betydelse för till exempel partikelfysiken, där man studerat neutriner, en viktig pusselbit i förståelsen av materians inre. Många länder satsar resurser på forskningen på Arktis. Nu samlas forskarna för att om möjligt samverka kring forskningsinsatser samt insamling och tillgängliggörande av data.

– Medan våra tekniska möjligheter att upptäcka föroreningar i Arktis har ökat, är förutsättningarna för att sprida kunskapen och samordna nationers forskningsinsatser fortfarande outvecklade, säger Sverker Sörlin, ordförande för den Svenska kommittén för det Internationella Polaråret 2007/2008.


Konferensen 1st workshop on Sustaining Arctic Observing Networks arrangeras i ett skede där polarforskningen står i fokus som aldrig förr. Förhoppningen är att genom samordning underlätta för forskningsfinansiärer att effektivisera stödet till forskningen.


– Som medverkande i Internationella Polaråret är vi väl medvetna om utmaningarna. Vi kommer att göra vårt yttersta, men för att lyckas kommer vi att behöva stöd, inte bara från forskningssamhället, utan från regeringar och beslutsfattare och vanliga medborgare, inte minst de som bor i polarområdena, säger Sverker Sörlin.


Till konferensen i Stockholm kommer 112 forskare och myndighetspersoner från 18 länder. Konferensen pågår i tre dagar.

Mer information om konferensen finns på www.arcticobserving.org

Kontaktinformation
Representanter för media är välkomna att bevaka hela konferensen eller delar av den.
Det finns också möjlighet att intervjua medverkande; framstående klimatforskare, centrala tjänstemän och beslutsfattare.
Kontakt och information:

Hanna Zetterberg Struwe, informatör Internationella Polaråret

Tel. 08-546 442 39

hanna.zetterberg-struwe@vr.se

Representanter för media är välkomna att bevaka hela konferensen eller delar av den.

Det finns också möjlighet att intervjua medverkande; framstående klimatforskare, centrala tjänstemän och beslutsfattare.

Kontakt och information:

Hanna Zetterberg Struwe, informatör Internationella Polaråret

Tel. 08-546 442 39

hanna.zetterberg-struwe@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera