Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2007

Socialt stöd viktigt för kvinnor med ryggmärgsskada

Att drabbas av en ryggmärgsskada innebär att hela livet förändras. Från ett liv som helt frisk till ett med funktionshinder som ofta innebär att du är rullstolsburen och i behov av hjälp från andra människor för att klara också de mest basala behov i vardagen. I ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet har Gunilla Isaksson tittat närmare på vad det egentligen är som händer med kvinnor som drabbas av ryggmärgsskador och i synnerhet på vad det sociala nätverket har för inverkan.

Gunilla Isaksson, som den 9 november disputerar med avhandlingen Det sociala nätverkets betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter – Erfarenheter från kvinnor med ryggmärgsskada och deras män, har i sitt forskningsarbete fokuserat på vilken betydelse stödet från det sociala nätverket har för kvinnor som drabbats av en plötsligt ryggmärgsskada för att de ska kunna återfå en meningsfull vardag med god livskvalitet. De som deltar i studien är dels de drabbade kvinnorna, men också deras äkta män och sambor.

– Resultatet visar att behovet av stöd förändras eftersom kvinnorna efter skadan behöver praktisk hjälp för att klara flertalet av sina vardagliga aktiviteter. Det handlar om den personliga vården, om skötsel av hemmet, eventuella arbetsuppgifter och att utöva olika typer av fritidsintressen. Studierna visar också att det känslomässiga stödet är av samma betydelse om det rent praktiska för att kvinnorna ska återuppta de aktiviteter de ägnade sig åt innan skadan. Behovet av stöd förändras över tid och då i förhållande till kvinnornas behov, säger Gunilla Isaksson.

– Det är viktigt att de som arbetar inom rehabiliteringsverksamheten har kunskap om detta, det är ju ofta de som möter de skadade kvinnorna.

En annan slutsats är att vissa personer i det nära nätverket får extra stor betydelse för den drabbade och de måste involveras i rehabiliteringen för att den ska bli framgångsrik. Hur människorna i nätverket bemöter den skadade är också viktigt, inte minst för hur de skadade kvinnorna klarar att delta i olika vardagliga aktiviteter.

De allra viktigaste är självfallet de skadade kvinnornas män och sambor. Gunilla Isakssons studier visar att männen i hög utsträckning har behov av stöd från professionell rehabiliteringspersonal för att veta hur de ska kunna ge både praktiskt och emotionellt stöd till sina kvinnor.

– Det stödet saknas dock i hög utsträckning i dag, vilket också påverkar männens möjligheter att i sin tur ge det stöd de skulle vilja ge.

Upplysningar: Gunilla Isaksson, tel. 0920-49 38 53, gunilla.isaksson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera