Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2007

Färre lärare i skolan försämrade elevresultaten

Mellan läsåren 1990/91 och 2002/03 minskade antalet lärare per hundra grundskoleelever från 9,1 till 7,7, vilket medförde att elevernas studieresultat försämrades. Det visar en ny rapport från IFAU.

Lärartätheten i den svenska grundskolan minskade under i stort sett hela 1990-talet, för att öka något under 2000-talets inledande år. I genomsnitt minskade antalet lärare från 9,1 till 7,7 per hundra elever mellan läsåren 1990/91 och 2002/03 (-15 %). Nedgången beror på att antalet lärare inte växt lika snabbt som antalet elever.

Färre lärare – sämre studieprestationer
I rapporten studeras vilken effekt neddragningen av antalet lärare har på elevernas resultat, genom att jämföra kommuner som dragit ner på skolresurserna under 1990-talet olika mycket. I kommuner som har dragit ner på antalet lärare mycket har eleverna fått sämre slutbetyg i årskurs 9 än elever i kommuner som minskat lärartätheten lite. Den genomsnittliga kommunen har minskat antalet grundskollärare från 9,1 till 7,7 per hundra elever, vilket medfört att eleverna i genomsnitt förflyttats 1,2 procentenheter längre ned i betygsfördelningen. Den minskade lärartätheten har också försämrat pojkarnas resultat på den teoretiska delen av mönstringsprovet innan militärtjänsten. Denna effekt är mer än dubbelt så stor som effekten på elevernas betyg. Neddragningarna i skolan tycks ha påverkat t ex barn till högutbildade och utlandsfödda barn lika mycket.

Bakgrund och metod
År 1991 blev kommunerna huvudmän för skolan. Grundskolan gick därmed från ett enhetligt system med öronmärkta statsbidrag, till ett system där kommunerna friare kan besluta om skolans utgifter och antal lärare. I rapporten undersöks om förändringarna i studieresultat i olika kommuner samvarierar med den förändrade kommunala resurstilldelningen. Analysen tar också hänsyn till t ex genomsnittsinkomst i kommunen, andel utlandsfödda elever och andelen högutbildade föräldrar.

Rapport 2007:24 “Hur mycket påverkas studieresultat av resurser?” är skriven av Peter Fredriksson och Björn Öckert, IFAU. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2007:26.

Kontaktinformation
Vill du veta mer, kontakta Björn Öckert på telefon:
070-237 67 00, 018-471 70 95 eller via e-post: bjorn.ockert@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera