Artikel från Högskolan på Gotland

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 november 2007

Högskolan på Gotland föredöme inom samverkan och entreprenörskap

Två nya rapporter som på olika sätt handlar om högskolornas kontakter med omvärlden, lyfter fram Högskolan på Gotland som ett föredöme. Högskolans lärare är mycket aktiva i sina kontakter med kringsamhället och våra studenter står väl rustade för en framtid som entreprenörer.

I Nutekrapporten Samverkan i det akademiska vardagslivet av Clas Wahlbin och Caroline Wigren från Internationella Handelshögskolan i Jönköping har nära 10 000 lärare på svenska universitet och högskolor svarat på frågor om samverkan. Lärarna på Högskolan på Gotland visar sig vara synnerligen aktiva och positiva till samverkan och de deltar i flest aktiviteter av alla lärosäten. Bland 34 olika samverkansaktiviteter som undersökts så har Högskolan på Gotland högst andel i och med att våra lärare har deltagit i 16 av de 34 aktiviteterna. “Det är en anmärkningsvärd ställning” konstateras i rapporten.

Attityd 07 är en undersökning bland 26 000 studenter om deras attityd till företagande och entreprenörskap från Nutek och Drivhuset. Här hamnar Högskolan på Gotland bland top fem när det gäller lärosäten där studenterna är eller kan tänka sig att bli företagare och där studenterna fått kunskap om företagande under sin utbildning. Högskolan lyfts fram som ett gott exempel på det här området.


Rapporten Samverkan i det akademiska vardagslivet finns på följande länk:
http://fm.nutek.se/forlaget/pdf/info_060-2007.pdf

Rapporten Attityd 07 finns att ladda ner på: http://www.drivhuset.se/filarkiv/filer/attityd07_rapport_web.pdf

Kontaktinformation
För mer information, kontakta följande personer vid Högskolan på Gotland:

Hans Jansson, planeringschef hans.jansson@hgo.se
Tel:0498 29 99 78
Mobiltel:0706-711377

Rickard Elgán, forsknings- och utbildningsstrateg rickard.elgan@hgo.se
Tel:0498 29 99 06
Mobiltel:0706-691149

Petra Lindberg, informationsansvarig, petra.lindberg@hgo.se
Tel:0498 29 91 13
Mobiltel:070-2057337

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera