Tema

Snälla bakterier ska förebygga underlivsinfektioner

Två bakteriestammar med förutsättningar för att kunna förebygga underlivsinfektioner hos kvinnor har identifierats och analyserats i den avhandling som Daniel Rönnqvist försvarar vid Umeå universitet den 9 november.

Dessa bakterier har de egenskaper som efterfrågas när man letar efter probiotiska bakteriestammar, dvs. bakterier med en positiv inverkan på hälsan. De har benämnts LB931 resp. Ess-1 och båda tillhör släktet laktobaciller, en form av mjölksyrabakterier.

En stor del av den kvinnliga befolkningen lider av återkommande infektioner i underlivet, bl.a. urinvägsinfektioner och svampinfektioner. Eftersom det finns risker med upprepade antibiotika- och antisvampbehandlingar behövs nya behandlingsmetoder. Probiotika används redan idag i mag-tarmkanalen och anses nu också kunna stärka infektionsförsvaret i underlivet. Laktobaciller förekommer i underlivet hos friska kvinnor och hjälper på olika sätt till att skydda individen mot sjukdomsframkallande bakterier. Kvinnor som drabbas av återkommande infektioner har ofta en försämrad laktobacillflora i underlivet.

Stammarna LB931 och Ess-1 selekterades i flera steg från ett urval av totalt 640 olika laktobacillstammar. I experiment visade det sig att de två var de bästa för sitt specifika ändamål. LB931 visade sig vara en robust stam som producerade substanser som förhindrade tillväxt av sjukdomsframkallande bakterier. Ess-1 däremot är den första kända laktobacillstammen som kan förhindra tillväxten av de två vanligaste svamparna som orsakar svampinfektion i underlivet.

Sedan de båda stammarna valts ut undersöktes deras potentiellt probiotiska egenskaper ytterligare. Om de visar sig ha den förväntade effekten hos kvinnor skulle det kunna innebära att dessa personer slipper återkommande infektioner och att användandet av t.ex. antibiotika kan minskas avsevärt.

Daniel Rönnqvist är uppvuxen i Sävast utanför Boden. Han är biomedicinsk analytiker, industridoktorand vid Essum AB, Umeå, och kopplad till Institutionen för klinisk mikrobiologi, klinisk bakteriologi, vid Umeå Universitet. Han kan nås på tel. 090-71 86 91, epost daniel.ronnqvist@essum.se

Fredag den 9 november försvarar Daniel Rönnqvist, Institutionen för klinisk mikrobiologi, klinisk bakteriologi, Umeå Universitet samt Essum AB, sin avhandling med titeln Urogenital probiotics – potential role of Lactobacillus in the prevention of urogenital infections in women. Svensk titel: Urogenitala probiotika – laktobacillers potentiella roll att förebygga urogenitala infektioner hos kvinnor.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i sal ”Major Groove”, Byggnad 6L, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Patricia Conway, University of South Wales, Australien.

Snälla bakterier ska förebygga underlivsinfektioner

 lästid ~ 2 min