1 november 2007

Rekordmånga kvinnor blir professorer på KTH

Nio av de nya professorer som KTH installerar 16 november i år är kvinnor. Det är tre gånger så många som någonsin tidigare installerats vid samma tillfälle. Även om det fortfarande är långt kvar till målet med lika många kvinnor som män, är det ett tydligt tecken på att arbetet med att stärka kvinnornas roll på KTH börjar ge resultat.

Att nio nya kvinnliga professorer på en och samma gång betraktas som ett stort framsteg ska ses mot bakgrund av att det oftast tidigare har varit en per år, och att det aldrig tidigare varit fler än tre. Förutom det långsiktiga arbetet med att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom KTH som skett inom projektet Future Faculty, har en särskild satsning gjorts under hösten för att snabbt korrigera en obalans på den akademiska toppnivån.

– En av KTHs viktigaste kvalitetsfrågor är att vidga den krets som våra professorer hämtas ur. Tyvärr verkar det som vår traditionella rekryteringsprocess, hur korrekt den än är, tenderar att konservera den obalans som råder, säger Anders Eriksson, tillförordnad rektor på KTH, och den som tagit initiativet till den särskilda satsningen på kvinnliga professorer.

I och med de nya utnämningarna har antalet kvinnor bland KTHs professorer ökat med mer än 50 procent hittills i år. Ytterligare utnämningar under hösten gör att ökningen blir 75 procent innan året är slut, framhåller Anders Eriksson. Fler kvinnor bland professorerna innebär, förutom den kompetens de enskilda personerna tillför sitt ämnesområde, att andra perspektiv än männens tydligare kommer in i forskning och utvecklingen av ny teknik.

– För framtiden är kanske det allra viktigaste att alla KTHs skolor börjat leta efter och värdera kvinnor som kan tillföra verksamheten något nytt. Det är mycket glädjande att se hur hela KTHs spektrum av ämnen, från partikelfysik till vårdergonomi, får injektioner av nya individer med nya idéer, konstaterar han.

Fler kvinnor innebär också fler kvinnliga förebilder att identifiera sig med för studenter och yngre forskare; helt i linje med projektet KTH Future Facultys målsättning att förnya och utveckla KTH, bland annat när det gäller karriärvägar, utbildning och arbetsvillkor. Visionen är att KTH ska vara den mest stimulerande och attraktiva arbetsplatsen för lärare, forskare och studenter inom det teknikvetenskapliga området. I det arbetet är en jämnare könsfördelning ett högt prioriterat mål . Goda möjligheter att kombinera en akademisk karriär med familjeansvar är viktigt – där är KTHs eget korttidsdagis Quottis ett mycket konkret exempel på en åtgärd.

– För att nå vårt mål krävs insatser på många plan, där jämn könsfördelning är ett viktigt område. Tydligare karriärvägar, erfarenhetsseminarier som ett stöd för unga forskare, och särskilda anställningar för att rekrytera talangfulla yngre forskare och ge dem en snabbstart på karriären är andra viktiga insatser, säger Margareta Norell Bergendahl, prorektor med ett särskilt ansvar för långsiktig rekrytering, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Kontaktinformation
Kontakt
Anders Eriksson, 08-790 7950, anderi@kth.se
Margareta Norell Bergendahl, 08-790 8068, maggan@md.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera