Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2007

Har kvinnor sämre chans att få forskningsanslag?

Män hade 40 procent större chans än kvinnor att få anslag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) i ansökningsomgångarna 2004-2005. Resultaten tyder på att detta främst beror på att professorer har större chans att få anslag, och de flesta professorer är män. Det visar en undersökning gjord av professor Thor Norström, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, som publiceras i veckans nummer av Läkartidningen.

En studie gjord av professor Thor Norström, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, visar att kvinnliga sökanden hade mindre chans än männen att få anslag hos Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) under de två åren 2004-2005. Enligt resultaten är denna könsskillnad i huvudsak en sammansättningseffekt.

– Professorer, vare sig de är kvinnor eller män, har större chans än doktorer att få anslag. Samtidigt är det män som dominerar bland professorer, och kvinnor bland doktorer. När man väger in detta i analysen försvinner i stort sett könsskillnaden i chansen att få anslag. Männens större chans speglar alltså den ojämna könsfördelningen på högre tjänster inom forskning säger Thor Norström.

Bland doktorer kvarstår dock en favör för männen; även om denna skillnad ligger inom slumpmarginalen är det en tendens som förtjänar vaksamhet och fördjupade analyser menar Thor Norström.

– Det är dock viktigt att minnas att analyserna endast täcker två år och ett enda forskningsråd vilket betyder att de inte ger underlag för någon mer generell slutsats, säger Thor Norström.

Även mer detaljerade analyser gjordes av de sju olika prioriteringskommittéer (PK) som bedömer forskningsansökningarna inom FAS.

– Det är ju tänkbart att kvinnliga sökande skulle ha sämre chans att få anslag i en PK med många manliga ledamöter. Resultatet visar dock att så inte är fallet: könssammansättningen i PK har ingen koppling till chansen för kvinnliga sökanden att få anslag, säger Thor Norström.

Thor Norströms studie är gjord på uppdrag av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Resultaten publiceras i vecka 44:s nummer av Läkartidningen. Artikeln “Forskningsanslag beviljades oftare för män än för kvinnor” kan de kommande två veckorna läsas på på Läkartidningens webb.

Ytterligare information
Professor Thor Norström, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, tfn 08-16 2314, e-post thor.norstrom@sofi.su.se.

För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera